Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Během návštěvy prezidenta Zemana v Moldavsku bude slavnostně zahájen nový projekt rozvojové spolupráce

Shrnutí Česká republika podporuje projekty rozvojové spolupráce v Moldavsku od poloviny 90. let minulého století.

V současnosti je Moldavsko řazeno mezi naše prioritní partnery s programem spolupráce platným od roku 2011 do roku 2017. Roční objem projektů, které v Moldavsku realizuje Česká rozvojová agentura, přesahuje 80 milionů Kč. Projekty se zaměřují na vodu a sanitaci, sociální služby, zemědělství a vzdělávání. V souladu s dojednanou asociační dohodou mezi EU a Moldavskem je zvláštní důraz kladen také na předávání transformačních zkušeností a zkušeností z integrace do EU.

Během oficiální návštěvy prezidenta ČR Miloše Zemana v Moldavské republice bude dne 22. května podepsáno trojstranné memorandum o porozumění k nově zahajovanému rozvojovému projektu, zaměřenému na vytvoření vinařského registru. Celkový rozpočet projektu je přibližně 22 mil. korun, přičemž polovinu nákladů bude hradit Česká rozvojová agentura a polovinu agentura pro mezinárodní rozvoj Spojených států (USAID). Kromě obou agentur podepíše memorandum i moldavské ministerstvo zemědělství.

 

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v Moldavsku

Moldavsko patří k nejchudším zemím Evropy. Téměř polovina populace žije pod hranicí chudoby. V roce 2013 se země umístila na 113. místě ze 187 zemí řazených v indexu lidského rozvoje, průměrný hrubý domácí produkt na osobu (PPP) je 3368 USD. Ekonomická a sociální situace Moldavska je poznamenána nezaměstnaností a odchodem značné části práceschopného obyvatelstva do zahraničí. Budoucnost Moldavska významně ovlivňuje výhledová integrace do EU. V návaznosti na tyto aspirace země, byla na konci roku 2013 parafována asociační dohoda, díky níž se Moldavsko zavázalo k postupnému plnění kriterií stanovených pro členy EU a k postupnému dosažení evropských standardů.

Česká republika je v Moldavsku jedním z nejvýznamnějších donorů. Zaměření projektů ZRS ČR odpovídá prioritám moldavské vlády, v současnosti pod dohledem ČRA probíhá 22 projektů. Roční objem projektů, které v Moldavsku realizuje Česká rozvojová agentura, přesahuje 80 milionů Kč. Projekty se zaměřují na vodu a sanitaci, sociální služby, zemědělství a vzdělávání. ČRA aktivně spolupracuje s ostatními významnými donory působícími v Moldavsku, české projekty jsou v různé míře napojené na německé, rakouské a americké projekty. ČRA klade zvláštní důraz na projekty zaměřené na asistenci moldavským institucím v plnění jejich závazků vůči EU. Jedním z těchto systémových projektů, který ČRA zahájila v roce 2014, je projekt na zavedení vinohradnického a vinařského registru v Moldavsku.

Projekt na zavedení vinařského registru

Projekt byl zahájený 1. dubna 2014 a bude ukončený v roce 2016. Celkový rozpočet projektu je přibližně 22 mil. korun, přičemž polovinu nákladů bude hradit agentura pro mezinárodní rozvoj Spojených států (USAID). Vedení a většinu expertních aktivit projektu zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ČR.

Moldavská republika nesplňuje v současné době podmínky kladené evropská legislativou na oblast vinohradnictví a vinařství, a to především v oblasti registrace vinohradů, hroznů a samotného vína. Vzhledem k neexistenci registru a z ní vyplývající špatné dohledatelnosti je vývoz vinařských produktů velmi omezen. Současně dochází k nelegálnímu vývozu hroznů (popř. vína) a jeho následného nelegálního prodeje mimo jiné i v České republice.

Z těchto důvodů projekt řeší vytvoření a následnou implementaci vinohradnického a vinařského registru včetně harmonizace příslušné národní legislativy s evropskou, zavedení standardní úřední kontroly v dané oblasti. Dojde též k vyškolení všech příslušných moldavských expertů. Velmi důležitou součástí je i informování odborné veřejnosti včetně pořádání příslušných workshopů a seminářů. Projekt upevní postavení spotřebitelů na trhu, neboť výrazně zlepší dohledatelnost samotného produktu. Zároveň díky stabilizaci právního prostředí v dané oblasti umožní větší rozvoj zahraničních investic.

Projekt reaguje vedle aktuálních závazků Moldavska vůči EU také na restrikce dovozu moldavských vín do Ruské federace, která byla de facto zavedená jako odvetné opatření Ruské federace vůči Moldavsku za přistoupení k asociační dohodě v listopadu 2013 ve Vilniusu. Z tohoto důvodu je Moldavsko nuceno hledat pro svou hlavní exportní komoditu jiné, spolehlivější trhy, kde však musí moldavské víno splňovat příslušné standardy.   

Pro více informací

Pro více informací kontaktujte pana Jana Černíka, teritorialistu ČRA pro východní Evropu (tel.: 251 108 171, cernik@czda.cz). Více informací o zahraniční rozvojové spolupráci lze nalézt na webových stránkách MZV (www.mzv.cz/rozvoj) nebo ČRA (www.czda.cz).