Stálá mise České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropská konference nejvyšších představitelů národních parlamentů

(Archivní článek, platnost skončena 01.11.2013.)

Ve dnech 20. a 21. září 2012 se za účasti delegací 47 členských a dalších partnerských, pozorovatelských a sousedních zemí, uskutečnila Evropská konference nejvyšších představitelů národních parlamentů, jednání na nejvyšší úrovni v rámci Rady Evropy. Za Českou republiku se tohoto setkání zúčastnila delegace v čele s Milanem Štěchem a Miroslavou Němcovou.

Na programu jednání byla tři hlavní témata:

• Budoucnost Evropského soudu pro lidská práva (ESLP)

• Krize a perspektivy zastupitelské demokracie

• Situace arabských zemích na cestě k demokracii s důrazem na současnou situaci v Sýrii

V otázce ESLP, účastníci konference zdůraznili význam národních parlamentů při kontrole funkčnosti národní jurisdikce, jejíž správný chod přispěje k dobrému fungování Evropského soudního dvora pro lidská práva. V diskuzi o krizi zastupitelské demokracie bylo vyjádřeno přesvědčení její návaznosti na světovou ekonomickou a finanční krizi. Z jednání vzešlo doporučení nabádající ke snaze o znovu přiblížení zastupitelských orgánů k občanské společnosti mimo jiné prostřednictvím moderních komunikačních kanálů a sociálních sítí. K situaci v arabských zemích, zejména pak k situaci v Sýrii, Konference vyslovila kritiku vůči bývalé toleranci diktátorských režimů. V návaznosti na to vyjádřila svoji plnou podporu v přechodu k demokracii a svoji ochotu přispět k jeho zdárné realizaci.

Více na http://assembly.coe.int/Conferences/2012Strasbourg/Pdf/ConclusionsPresidentE.pdf

Evropská konference nejvyšších představitelů národních parlamentů se od roku 1975 koná každé dva roky, místem konání je buď Štrasburk, nebo hlavní město jednoho z členských států.