Stálá mise České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oslavy 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu ve Štrasburku

(Archivní článek, platnost skončena 08.06.2014.)

V rámci oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu pořádá Stálá mise České republiky u Rady Evropy ve spolupráci se Stálou misí Slovenské republiky a Stálou misí Svatého stolce u Rady Evropy a za podpory stálých misí 11 států východní a jihovýchodní Evropy „Mši pro Evropu“, která se uskuteční dne 18.6.2013 od 18:30 hod. v katedrále Notre-Dame ve Štrasburku.

Bohoslužbu budou koncelebrovat J.Em. kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, a J.E. Jean-Peirre Grallet, arcibiskup štrasburský za doprovodu plzeňského dětského pěveckého sboru Mariella. Mše bude následována slavnostní recepcí.

Dne 19. 6. 2013 ve 13 hod. bude v hlavní budově Rady Evropy – Paláci Evropy inaugurována výstava dětských kreseb zobrazujících příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Výstava je organizována ve spolupráci s hnutím Stonožka a kresby jsou dílem žáků základních škol z České republiky a Slovenska. Slavnostní inauguraci výstavy provede velvyslanec České republiky u Rady Evropy Tomáš Boček, generální tajemník Rady Evropy Thorbjorn Jagland, J.Em. kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a zakladatelka hnutí Stonožka paní Běla Gran Jensen. V rámci otevření výstavy vystoupí rovněž dětský pěvecký sbor Mariella.

CyrilMetodej

Štrasburk byl vedle České republiky a Vatikánu pro oslavy vybrán jako sídlo Rady Evropy – jediné panevropské mezinárodní organizace, jež sdružuje státy celé Evropy a jejímž posláním je ochrana lidských práv a podpora demokracie rovněž prostřednictví mezikulturního a mezináboženského dialogu. Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu není významný jen z pohledu České republiky, nýbrž se jedná o událost evropského významu, která měla mimořádný vliv na pozdější vývoj na evropském kontinentě. I proto byli oba bratři papežem Janem Pavlem II. prohlášeni za spolupatrony Evropy. Jimi vytvořené písmo je po příslušných úpravách dodnes používaným písmem v řadě zemí Evropy. Cyril a Metoděj svou misí na Velkou Moravu nejen ovlivnili kulturní rozvoj všech Slovanů, ale položili rovněž základ slovanské civilizace ve východní a jihovýchodní Evropě.

Oslavy ve Štrasburku tedy mají symbolicky vyjádřit staletí přesahující duchovní propojení hodnot, které Rada Evropy prosazuje při mezináboženském a mezikulturním dialogu, s hodnotami, jejichž významnými nositeli byli právě Cyril a Metoděj.