Stálá mise České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku

česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Praha pořádala konferenci RE o korupci

Dne 13. 12. 2013 hostil Valdštejnský palác v Praze konferenci s názvem Genderové dimenze korupce. Hlavními organizátory akce konané pod záštitou předsedy Senátu a Ministerstva spravedlnosti České republiky byla Skupina států proti korupci GRECO.

Delegáti ze 43 členských států GRECO, mezinárodních organizací a občanské společnosti vůbec poprvé projednávali genderovou stránku korupce na pan-evropské úrovni. Boj proti korupci je jednou z hlavních priorit Rady Evropy, neboť korupce ve všech svých formách podlamuje základní hodnoty moderní demokracie. Skupina států proti korupci založená parciální dohodou monitoruje dodržování protikorupčních opatření stanovených právními nástroji Rady Evropy ve svých členských státech od svého vzniku v roce 1999.

Korupce je všeobecně vnímána jako genderově neutrální problematika, přičemž téma genderové dimenze korupce je v tomto pohledu zcela revoluční. GRECO přidalo genderovou stránku do své agendy v roce 2012 a dosavadní výsledky její práce dokazují, že generová dimenze korupce oprávněně představuje další z řady protikorupčních aktivit této skupiny.

Podle GRECO je dopad korupce na ženy a muže rozdílný, neboť ženy se v porovnání se svými protějšky častěji stávají terčem různých druhů diskriminace a urážek. Spolu s postupným vyrovnáváním pracovních příležitostí žen a mužů a jejich uplatněním na trhu práce se však mění i podíl žen na korupčních kauzách. Čím více jsou si obě pohlaví rovná, tím častěji jsou ženy přímými aktéry  korupčních případů, dokazuje předběžná studie GRECO, kterou účastníci konference projednávali. Zástupci členských států mimo jiné prezentovali své zkušenosti s genderovou dimenzí korupce a snažili se nalézt genderově specifické metody, které by zabraňovaly korupci a zároveň ochraňovaly ženy jakožto potenciálně zranitelnější subjekty.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Rada Evropy