Stálá mise České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rada Evropy schválila program a rozpočet na příští dva roky

20. listopadu schválil Výbor ministrů Rady Evropy programový a rozpočtový plán pro příští dva roky, 2014-2015. Dokument je výsledkem několikaměsíčního jednání všech 47 členských států a poprvé počítá s nulovým nominálním růstem jejich příspěvků (tj. výše příspěvků nebude přizpůsobena inflaci). Celkový rozpočet Rady Evropy na každý z následujících dvou let představuje částku v přibližné výši 400 milionů Eur.

V pořadí již druhý dvouletý programový dokument je pokračováním reforem z pera generálního tajemníka Thorbjørna Jaglanda, které započaly již v roce 2009. Jejich cílem je zejména přísná priorizace aktivit RE ve směru tří základních pilířů její činnosti – lidských práv, demokracie a právního státu. Spojení programového a rozpočtového plánování by mělo přinést vyšší efektivitu organizace a umožnit soustředěnou pozornost na jednotlivé pilíře, dvouleté pojetí zároveň zaručí vyšší stabilitu a předvídatelnost oproti jednoletým cílům. První programový rozpočet vznikl pro období 2012-2013 a Rada Evropy se v návaznosti na vyhodnocení jeho přínosu rozhodla v nastoleném trendu pokračovat.