Stálá mise České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku

ČR v RE - základní informace

ČR se stala členem Rady Evropy 30. června 1993, kdy Výbor ministrů, s přihlédnutím k doporučujícímu stanovisku Parlamentního shromáždění (č. 174(1993)), přijal resoluci (93)32 o přijetí ČR do RE.

Datum přijetí
ČR se stala členem Rady Evropy 30. června 1993, kdy Výbor ministrů, s přihlédnutím k doporučujícímu stanovisku Parlamentního shromáždění (č. 174(1993)), přijal resoluci (93)32 o přijetí ČR do RE. (Československo bylo členem RE již od r. 1991, nicméně jeho rozdělením členství zaniklo a oba nově vzniklé státy, ČR a Slovensko, musely o přijetí požádat znovu.)

Členské povinnosti a závazky vyplývají zejména ze Statutu RE (členové mají povinnost uznávat zásadu právního státu, zaručit všem osobám ve své jurisdikci dodržování lidských práv a základních svobod a upřímně a efektivně spolupracovat při naplňování cíle RE) a resoluce Výboru ministrů (93)32 o přijetí ČR do RE. Další závazky pro ČR vyplývají ze smluv RE, jichž je smluvní stranou (viz zde). Seznam smluv, které ČR zatím jen podepsala, je k dispozici zde.

Výbor ministrů
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek reprezentuje ČR ve Výboru ministrů.
Velvyslanec Tomáš Boček je stálým představitelem ČR při Radě Evropy.

Parlamentní shromáždění
ČR je v Parlamentním shromáždění reprezentována Stálou delegací složenou ze 7 členů a 7 náhradníků. Poslankyně Dana Váhalová (ČSSD) je vedoucí české delegace.

Kongres místních a regionálních orgánů
ČR v Kongresu reprezentuje delegace složená ze 7 členů a 7 náhradníků. Vedoucím české delegace je Zdeněk Brož, starosta města Šumperk.