Stálá mise České republiky při Radě Evropy ve Štrasburku

Nabídky pracovních míst v Radě Evropy

Nabídky pracovních míst v Radě Evropy

Rada Evropy čas od času vyhlašuje veřejná výběrová řízení na různé pozice ve strukturách této mezinárodní organizace. Přehled aktuálně vyhlášených výběrových řízení, požadavky na jednotlivá pracovní místa, popis jejich náplně a elektronický formulář přihlášky jsou k dispozici na speciální internetové adrese Rady Evropy www.coe-recruitment.com . Stránka funguje v obou úředních jazycích Rady Evropy, tj. ve francouzštině a v angličtině. Doporučujeme všem pozorně si před případným podáním přihlášky přečíst veškeré pokyny a informace k dané pracovní pozici.