Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Cestovní průkaz

Náhradní cestovní doklad ČR, vystavovaný generálním konzulátem pro občany ČR v nouzových situacích - tj. v případě odcizení, poškození anebo ztráty původního platného cestovního dokladu. Doklad slouží k návratu z USA do České republiky. Lze jej vystavit s platností na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na 6 měsíců.

Žádost o vydání náhradního cestovní průkazu se podává na příslušném formuláři, který obdržíte na našem generálním konzulátu nebo na honorárním konzulátu, kde Vám tento doklad vydají.

K vystavení náhradního cestovního průkazu se předkládají:

  1. 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm. Fotografie musí vyhovovat zde uvedeným podmínkám;
  2. fotokopie českých dokladů, potvrzující Vaše české občanství;
  3. potvrzení o ztrátě nebo zničení cestovního pasu - policejní zpráva/oznámení o ztrátě původního cestovního pasu ČR;
  4. doklad o datu uskutečnění cesty do ČR - kopie letenky do ČR
  5. oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu
  6. prohlášení
  7. správní poplatek

Náhradní cestovní průkaz lze vyzvednout pouze na velvyslanectví ČR v New Yorku nebo na některém z generálních nebo honorárních konzulátů ČR v USA.

Pro ověření Vaší totožnosti v ČR sdělte konzulátu písemně následující údaje (viz uvedeno dole) na faxové číslo (646) 422-3363 nebo telefonicky na tel. číslo (646) 422-3308 (v případě zaslání faxem nezapomeňte prosím na sebe uvést kontaktní informace):

· jméno a příjmení
· datum a místo narození
· rodné číslo
· poslední trvalé bydliště v ČR
· kopie letenky/rezervace
· doklad totožnosti
kontaktní tel./ adresa v USA:

Aby se zamezilo případnému zneužití ztraceného či odcizeného cestovního dokladu generální konzulát neprodleně informuje příslušné orgány ČR a požádá o zneplatnění dokladu. Prokazování se odcizeným nebo ztraceným pasem (t.j. pasem neplatným) je protiprávní.

 

 

přílohy

Prohlaseni.doc 45 KB DOC (Word dokument) 18.11.2011

oznameni_o_ztrate___nove.pdf 193 KB PDF (Acrobat dokument) 10.11.2011