Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Doklad o rodném čísle

Pokud žadatel nemá české rodné číslo je nutné, aby nejdříve požádal o jeho přidělení, popř. o jeho ověření.

Doklad o rodném čísle

Ke zjištění rodného čísla vyžadujeme:

·        platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní pas ČR,

·        matriční doklad - originál nebo úředně ověřená fotokopie z ČR rodného listu,

·        doklad o přidělení rodného čísla vydaný MV ČR - pouze v případě, že rodný list neobsahuje rodné číslo.

Pokud žadatel nemá české rodné číslo je nutné, aby nejdříve požádal o jeho přidělení, popř. o jeho ověření.

Žadatelům, kteří v nedávné době znovu získali zpět české státní občanství a kteří se v posledních několika letech nezdržovali dlouhodobě na území České republiky, doporučujeme, aby podali žádost o tzv. prevalidaci údajů v evidenci obyvatel České republiky.

Formulář - žádost o prevalidaci údajů v evidenci obyvatel České republiky.