Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Důležité informace pro cestující do USA

Cestující do Spojených států mohou cestovat v rámci bezvízového programu, tzn. jsou povinni mít odsouhlasenou elektronickou cestovní registraci ESTA před tím než nastoupí do dopravního prostředku (letadlem nebo lodí) nebo potřebují vízum k cestě do Spojených států.

Cestování bez víz v rámci bezvízového programu - ESTA

Mnoho cestujích, kteří chtějí vstoupit na území Spojených států za účelem obchodní cesty nebo turistiky na méně než 90 dní, může cestovat do Spojených států bez víz v rámci bezvízového programu.

Cestující do Spojených států v rámci bezvízového programu jsou povinni mít odsouhlasenou elektronickou cestovní registraci ESTA před tím než nastoupí do dopravního prostředku (letadlem nebo lodí) k cestě do Spojených států.

Cestování na vízum

Pokud cestujete na vízum, je Vám při vstupu do USA do pasu vložena bílá kartička – formulář I-94. V případě ztráty formuláře I-94 či jeho zapomenutí odevzdat jej při odjezdu z USA, musíte  zaslat na níže uvedenou adresu formulář I-94, respektive údaje o Vašem jménu a příjmení, státním občanství, čísle cestovního dokladu, přesné datum příletu a  odletu, včetně originální palubní vstupenky. Pokud tak neučiníte, budete v USA vedeni jako nelegálně pobývající osoba!!!

ACS – Customs and Border Protection SBU
1084 South Laurel Road
London, KY 40744
USA

V případě, že musíte odložit odlet z USA z vážných zdravotních či jiných důležitých důvodů (např.zrušení letu, přírodní katastrofa), a tím překročíte legální dobu pobytu v USA, informujte se na webových stránkách USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services), jak postupovat.

Povinnost vyplnit formulář Celní deklarace i pro cestující s ESTA

Všichni cestující směřující do USA bez ohledu na to, zda jedou na registraci ESTA nebo na vízum, musejí vyplnit formulář Celní deklarace (CBP form 6059B), který obdrží od palubního personálu v letadle či na lodi.

Více informací naleznete na webové stránce Velvyslanectví USA v Praze nebo na www.cbp.gov/esta, a více informací ohledně bezvízového programu naleznete nahttp://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/business_pleasure/vwp/.

Řízení motorových vozidel v USA

Pro řízení motorových vozidel v USA musí občan ČR předložit zároveň dva řidičské doklady, jednak je nutný řidičský průkaz České republiky (ŘP), a dále platný mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) vydaný podle Ženevské úmluvy z roku 1949 o silniční dopravě. Upozorňujeme na skutečnost, že v USA je akceptován pouze platný MŘP vydávaný podle Ženevské úmluvy z roku 1949 a nikoli v Evropě obvyklejší MŘP dle Vídeňské úmluvy z roku 1968. V případě déletrvajícího pobytu v USA je třeba požádat o vystavení amerického řidičského průkazu.

Pojištění

Pojištění pro pobyt v USA není povinné, jeho sjednání se však důrazně doporučuje s ohledem na finanční komplikace, které by mohly nastat v případě nutnosti vyhledat při pobytu v USA lékařskou péči, např. při úrazu, autonehodě apod. Pojištění lze sjednat u českých pojišťoven. U některých typů studentských pobytů může být pojištění vyžadováno. Doporučujeme vzít s sebou kromě dokladů o sjednaném pojištění i kontaktní adresu a telefon partnera pojišťovny v USA.

Platební karty

Užitečnou pomůckou při cestách v USA jsou platební karty. Jejich hlavní výhodou je kromě vlastních plateb i usnadnění výpůjček dopravních prostředků, sportovního náčiní, ubytovacích kapacit atd. Další skutečností svědčící v jejich prospěch je fakt, že většina platebních karet pokrývá i pojištění na náklady léčebného pobytu v zahraničí. Uznávané a používané platební karty v USA jsou Visa, MasterCard, American Express, Discover. Kromě platebních karet doporučujeme používání cestovních šeků pro nemožnost jejich zneužití v případě krádeže.

Cestování samotných dětí

V případě, že cestuje nezletilý sám bez doprovodu rodičů do/z USA, či cestuje s prarodiči a dalšími osobami, doporučujeme dítě vybavit dopisem obsahující souhlas rodičů cestování dítěte. Dopis by měl být v angličtině, nejlépe i s ověřeným podpisem.

Další doporučení:

Je vhodné pořídit si před cestou kopie všech dokladů a uschovat je na odděleném místě. Ztrátu či krádež dokladů je nutné okamžitě hlásit policii a uschovat záznam o ztrátě či krádeži. Náhradní cestovní doklad vystavují všechny konzuláty ČR na území USA. Doporučujeme vzít si s sebou několik fotografií pasového formátu a seznam důležitých telefonních čísel a e-mailových adres na velvyslanectví, generální a honorární konzuláty.

Další zajímavé a důležité informace naleznete na webových stránkách MZV ČR nebo na stránkých Velvyslanectví USA v ČR.

Podmínky cestování do/po USA

Podmínky cestování do/po USA, vyplývající z opatření přijatých americkým Úřadem pro bezpečnost dopravy (Transportation Security Administration – TSA) počátkem dubna 2010. Bezpečnostní kontroly na letištích.

Aktualizované informace pro podmínky cestování je možno najít na webových stránkách Transport Security Administration (TSA) http://www.tsa.gov/travelers/index.shtm. Doporučujeme si podmínky pro cestování do a po USA na této adrese vždy ověřit.

V případě stížností se prosíme obracejte přímo na následující kontakty TSA::    

1. External Compliance Division in the Office of Civil Rights
email: TSA.OCR -ExternalCompliance@dhs.gov nebo TSA-ContactCenter@dhs.gov
tel.:  +1-877-336-4872begin_of_the_skype_highlighting +1-877-336-4872 BEZPLATNĚ  

2. TSA Ombudsman
e.mail: TSA.Ombudsman@dhs.gov
tel.: +1-571-227-2383begin_of_the_skype_highlighting +1-571-227-2383 BEZPLATNĚ  nebo +1-877-266-2837begin_of_the_skype_highlighting +1-877-266-2837 BEZPLATNĚ  

Kam zajít pro prodloužení pobytu v USA

Pokud si žádáte například o prodloužení pracovního povolení, musíte si nejprve zažádat elektronicky o schůzku u příslušného imigračního oddělení. Pro NYC klikněte ZDE. Pro další státy naleznete informace na www.uscis.gov.