Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Duplikát matričního dokladu

Prostřednictvím našeho konzulátu lze požádat o vydání kopie matričních dokladů.

Duplikát rodného listu se vydává v případě, že daná osoba je již v české matrice zapsána, viz zápis narození dítěte v USA. Při podání žádosti je nutné vědět, ve kterém městě nebo obci v České republice je osoba v matriční knize vedena. Tam se také zasílá žádost o duplikát rodného listu.

Duplikát českého rodného listu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v rodném listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu. Pokud chcete získat duplikát rodného listu předložte:

1. vyplněnou žádost o duplikát rodného listu
Jestliže žádost nepodáváte na příslušném zastupitelském úřadě osobně, je třeba, aby Váš podpis na žádosti byl ověřen notářem.

2. kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu)

3. pokud nejste osobou uvedenou na rodném listu, přiložte na samostatném listu vysvětlení z jakého důvodu žádáte o rodný list.

4. správní  poplatky:

  • poplatek za obstarání Apostilly na českém dokladu ZDE
  • poplatek za vystavení duplikátu rodného listu ZDE (použití pouze na území ČR)

Generální konzulát v New Yorku nepřijímá osobní nebo firemní šeky, či kreditní karty k úhradě správních poplatků. Úhrada je možná pouze ve formě money order vystaveného na "The General Consulate of the Czech Republic" nebo v hotovosti.

Jakmile Generální konzulát v New Yorku rodný list obdrží, zašle Vám jej na adresu udanou v žádosti. Pokud příslušný matriční úřad v České republice konzulátu sdělí, že rodný list nemůže z určitého důvodu vystavit nebo vydat, budeme Vás o tom informovat.

 

Jak získat duplikát českého oddacího listu

 Pokud jste původní oddací list ztratili, nemůžete jej najít, potřebujete oddací list své matky, otce, babičky, dědečka, anebo z nějakého jiného důvodu, lze požádat o vystavení duplikátu oddacího listu prostřednictví našeho úřadu.

Duplikát oddacího listu se vydává v případě, že zápis manželství je již v české matrice proveden, viz zápis sňatku v USA. Při podání žádosti je nutné vědět, ve kterém městě nebo obci v České republice je sňatek v matriční knize veden. Tam se také zasílá žádost o duplikát oddacího listu.

Duplikát českého oddacího listu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v oddacím listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání oddacího listu. Pokud chcete získat duplikát oddacího listu předložte:

1. vyplněnou žádost o duplikát oddacího listu
(Jestliže žádost nepodáváte na příslušném zastupitelském úřadě osobně, je třeba, aby Váš podpis na žádosti byl ověřen notářem.)

2. kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii cestovního pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu)

3. pokud nejste osobou uvedenou na oddacím listu, přiložte na samostatném listu vysvětlení z jakého důvodu žádáte o oddací list

4. správní  poplatky

  • poplatek za obstarání Apostilly na českém dokladu ZDE
  • poplatek za vystavení duplikátu oddacího listu ZDE

Generální konzulát v New Yorku nepřijímá osobní nebo firemní šeky, či kreditní karty k úhradě správních poplatků. Úhrada je možná pouze ve formě money order vystaveného na "The General Consulate of the Czech Republic" nebo v hotovosti.

Jakmile Generální konzulát v New Yorku oddací list obdrží, zašle Vám ho na adresu udanou v žádosti. Pokud příslušný matriční úřad v České republice konzulátu sdělí, že oddací list nemůže z určitého důvodu vystavit nebo vydat, budeme Vás bude kontaktovat.

 

Jak získat duplikát úmrtního listu

Duplikát úmrtního listu se vydává v případě, že úmrtí dané osoby je již v české matrice zapsáno. Při podání žádosti musíte vědět, ve kterém městě nebo obci v České republice je zápis úmrtí v matriční knize veden. Tam se také zasílá žádost o duplikát úmrtního listu.

Duplikát českého úmrtního listu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání úmrtního listu. Pokud chcete získat duplikát úmrtního listu předložte:

1. vyplněnou žádost o duplikát úmrtního listu
(Jestliže žádost nepodáváte na příslušném zastupitelském úřadě osobně, je třeba, aby Váš podpis na žádosti byl ověřen notářem.)

2. kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii cestovního pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu)

3. pokud nejste osoba v příbuzenském vztahu k zemřelému, přiložte na samostatném listu vysvětlení z jakého důvodu žádáte o úmrtní list

4. správní  poplatky:

  • poplatek za obstarání Apostilly na českém dokladu ZDE
  • poplatek za vystavení duplikátu rodného listu ZDE (použití pouze na území ČR)

Generální konzulát v New Yorku nepřijímá osobní nebo firemní šeky, či kreditní karty k úhradě správních poplatků. Úhrada je možná pouze ve formě money order vystaveného na "The General Consulate of the Czech Republic" nebo v hotovosti.

Jakmile Generální konzulát v New Yorku úmrtní list obdrží, zašle Vám ho na adresu udanou v žádosti. Pokud příslušný matriční úřad v České republice konzulátu sdělí, že úmrtní list nemůže z určitého důvodu vystavit nebo vydat, budeme Vás o tom informovat.

přílohy

A.doc 33 KB DOC (Word dokument) 19.8.2010

B.doc 36 KB DOC (Word dokument) 19.8.2010

C.doc 41 KB DOC (Word dokument) 19.8.2010