Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Doklad potvrzující státní občanství držitele

Zde naleznete seznam dokladů, které prokazují státní občanství České republiky.

Doklad o státním občanství a doklad o rodném čísle

(1) Dokladem prokazujícím státní občanství České republiky je:
a) platný občanský průkaz ČR,
b) platný cestovní doklad ČR,
c) aktuální osvědčení o státním občanství ČR (ne starší než 1 rok),
d) listina o nabytí nebo udělení státního občastní ČR ne starší 1 roku.

(2) Dokladem o přiděleném rodném čísle je:
a) rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,
b) samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003,
c) občanský průkaz ČR,
d) cestovní doklad ČR, pokud je v něm uvedeno rodné číslo