Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Žádost o zjištění státního občanství/Potvrzení o státním občanství k určitému datu

 

Žádost o osvědčení o státním občanství/potvrzení o státním občanství k určitému datu

Pro případ, že potřebujete prokázat státní občanství České republiky a nemáte ani platný český pas ani platný občanský průkaz, existuje žádost o zjištění státního občanství České republiky. Žádost o zjištění státního občanství můžete podat u našeho konzulátu, nejlépe osobně, přičemž konzulát ji zasílá k vyřízení do České republiky.

 

OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY/POTVRZENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ K URČITÉMU DATU

k podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je třeba předložit následující doklady:

a) Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR

Žádost musí být z obou stran čitelně a úplně vyplněná. Na druhé straně žádosti nesmí chybět datum a místo podpisu a Váš notářem ověřený podpis, pokud se nepodepisujete na Generálním či honorárním konzulátu.  Údaje o manželce/manželovi vyplňujete i v případě rozvodu.

b) Prohlášení

Prohlášení musí být čitelně a úplně vyplněné a musí být vždy přiloženo k žádosti. Váš podpis musí být notářsky ověřenýv případě, že žádost zasíláte poštou.

Formulář prohlášení v případě nezletilého dítěte.

c) Doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz USA nebo zelenou kartu)
K žádosti o zjíštění státního občanství žadatel připojí doklady o českém  (československém) státním občanství jako např. domovský list, neplatné osvědčení o českém (československém) státním občanství, neplatný český či československý cestovní pas, rodné a oddací listy apod., pokud je žadatel má.

Totožnost osoby může být potvrzena i jiným občanem ČR, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR, dostaví se osobně na náš úřad a podepíše svědeckou výpověď.

V případě, že žádost zasíláte poštou, zašlete spolu se žádostí i originály dokladů totožnosti. Budou Vám vráceny okamžitě po zpracování Vaší žádosti naším konzulátem doporučenou poštou.

d) Originály českých matričních dokladů

Těmito doklady se rozumí:

- český rodný list

- vdané ženy musí vždy přiložit český oddací list (a to i v případě, že manželství již bylo rozvedeno)

- doklad o rozvodu, v případě, že k rozvodu došlo v cizině je zapotřebí předložit uznání cizího rozsudku Nejvyšším soudem v Brně

- naturalizační listinu, pokud jste nabyl/a státní občanství cizího státu

e) Správní poplatek

K čitelně a úplně vyplněné žádosti, doložené požadovanými doklady, je třeba přiložit správní poplatek ve výši (viz aktuální poplatky za vydání Osvědčení/potvrzení o státním občanství ČR.

Správní poplatek zašlete pouze formou Money Order, Cashier's Check, Certified Check (příjemce: Consulate General of the Czech Republic) nebo v hotovosti. Osobní nebo firemní šeky nepřijímáme.


Podává-li žádost rodič (popř. zákonný zástupce) za dítě mladší 18ti let, vyplňuje ji jménem dítěte. Žádost podepisuje zákonný zástupce/rodič. K této žádosti je třeba také přiložit doklad totožnosti zákonného zástupce/rodiče spolu s oddacím listem a prohlášením vyplněným rodičem/zástupcem. Zároveň rodič vyplní sám za sebe prohlášení.

Doba platnosti osvědčení k podání žádosti o cestovní pas blesk a e-pas je 12 měsíců od jeho data vystavení.


Vyplněnou žádost spolu se všemi doklady předává náš úřad k vyřízení příslušným orgánům v ČR. Vyřízení trvá přibližně 2 měsíce. V případech, kdy je nutné provádět pátrání v archívech, je doba vyřízení delší. Jakmile obdržíme vyhotovené osvědčení, zašleme je poštou na Vámi uvedenou adresu.
V případě nejasností nás kontaktujte na telefonních číslech (646) 422-3308 nebo na cs.ny@mzv.cz

 

NEZAPOMEŇTE přiložit k žádosti Váš telefonní a e-mailový kontakt, abychom se s Vámi v případě potřeby mohli spojit.

přílohy

Prohl.nezl.doc 45 KB DOC (Word dokument) 24.11.2011

Prohl.nezl.doc 45 KB DOC (Word dokument) 24.11.2011

Prohlaseni.doc 45 KB DOC (Word dokument) 24.11.2011

Prohlaseni.doc 45 KB DOC (Word dokument) 24.11.2011

Zadost_zjisteni_StatObc.pdf 31 KB PDF (Acrobat dokument) 25.11.2011