Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ověřování dokladů

Generální konzulát provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis. Není možno provést ověření kopie občanského průkazu, cestovního pasu, vojenského průkazu, šeku apod..

Generální konzulát neprovádí překlady, ale pouze ověřuje jejich správnost.

 

Apostilní doložky v USA

apostila

Informace k vydávání apostilní doložky více ►

Ověření kopie listiny

overeni_kopie

Generální konzulát provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis. Není možno provést ověření kopie občanského průkazu… více ►

Překlady

preklad_textu

Generální konzulát neprovádí překlady, ale pouze ověřuje jejich správnost. více ►

Ověření podpisu

overeni_podpisu

Generální konzulát ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit doklad totožnosti s fotografií. Nelze ověřit pravost podpisu na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text. více ►

Seznam překladatelů v USA

prekladatele

Seznam tlumočníků vedených v ústředním seznamu znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR a seznam tlumočníků registrovaných v American Translations Association více ►