Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Trvalý pobyt na území ČR

Týká se výhradně cizinců s prokázaným českým původem (krajanů)!

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Toto ustanovení se týká také potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.

Podrobné informace k vyřizování trvalého pobytu naleznete na webových stárnkách Ministerstva vnitra ČR


Základní informace o trvalém pobytu a občanských průkazech:

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a změn, je občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území ČR, povinen mít občanský průkaz.

Podle § 10 odst. 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, může občan trvalý pobyt na území České republiky ukončit. Tuto skutečnost sdělí ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá žádný vliv na české státní občanství ani na držení cestovního pasu České republiky.

Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto občanům u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.