Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Volby do Senátu Parlamentu ČR v lednu 2014

Prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 253/2013 Sb. v částce 140, vyhlásil v souvislosti se zánikem mandátu senátora p. Tomia Okamury doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně a stanovil dny jejich konání na pátek 10. ledna a sobotu 11. ledna 2014.

Případné II. kolo voleb do Senátu se bude konat 17. a 18. ledna 2014.

Generální konzulát v New Yorku v této souvislosti připomíná, že doplňovací volby do Senátu PČR se uskuteční pouze na území České republiky. Generální konzulát nicméně vede zvláštní seznamy voličů, tj. přijímá a zpracovává žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů, na základě žádosti voliče vyškrtává voliče ze zvláštního seznamu voličů a zasílá potvrzení o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů.

Upozorňujeme, že v souvislosti s nadcházejícími volbami do Senátu končí lhůta pro podání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného generálním konzulátem dne 11. prosince 2013. Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů, kteří mají v úmyslu se zúčastnit hlasování v ČR, si musí požádat o vydání voličského průkazu nejpozději písemně do 3. ledna nebo osobně do 8. ledna 2014.

Generální konzulát rovněž připomíná, že

- volič, který nemá trvalý pobyt na území ČR, se může zúčastnit voleb pouze za předpokladu, že bude zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem (ZÚ) ČR v zahraničí a tento ZÚ mu vydá na základě jeho žádosti voličský průkaz,

- volič, který má trvalý pobyt (kdekoli)na území ČR, avšak je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ, se může zúčastnit voleb pouze na základě předložení voličského průkazu, který mu bude vydán zastupitelským úřadem ČR a

- volič, který má trvalý pobyt ve volebním obvodu, v němž jsou volby vyhlášeny, a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ, může hlasovat ve volbách do Senátu PČR na základě předložení voličského průkazu, který mu bude vydán zastupitelským úřadem ČR (v takovém případě je veden ve zvláštním seznamu voličů na ZÚ), nebo i bez voličského průkazu, avšak v takovém případě musí včas požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ a potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, které mu ZÚ vystaví, musí předložit v den voleb okrskové volební komisi, která voliče zapíše do stálého seznamu voličů v místě jeho trvalého pobytu. Ve smyslu ust.§ 4 zákona č. 247/1995 Sb., v platném znění, může být volič zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

Státní občan ČR zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném na Generálním konzulátu v New Yorku může hlasovat na základě předložení voličského průkazu (vydaného velvyslanectvím) v kterémkoli volebním okrsku volebního obvodu, ve kterém jsou doplňovací volby vyhlášeny.