Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Právní služby

Advokátní kancelář Šimberský

AKJS

poskytuje komplexní právní služby v celém spektru právních odvětví, zejména pak v oblastech práva občanského a obchodního, práva rodinného (a to včetně opatrovnických sporů a mezinárodních únosů dětí), dále práva pracovního, správního, ústavního… více ►

Mgr. Andrea Hendrych, LL.M., Esq. - advokátka

logo_pravo

právní služby v USA a v ČR poskytované zkušenou advokátkou v oblastech imigrace, adopce, rodinného práva (včetně rozvodů), trestního práva (včetně dopravních přestupků – alkohol, atd.), majetkové, nájemní a realitní problémy, zakládání a řízení… více ►

Český právník Vratislav Pechota, Jr., Esq.

balance_justice_scale

Jakékoliv právní problémy v amerických státních a federálních úřadech a soudech kdekoliv, včetně občanství, imigrace a legalizování. Advokátní pomoc v ČR a SR. více ►

Imigrační advokátka Bohunka Goldstein, Esq.

Bohunka_Goldstein_logo

Advokátní kancelář Bohunky Goldstein se sidlem v New Yorku poskytuje vysoce kvalitní právní služby ve všech oblastech amerického imigračního práva, včetně žádostí o zelené karty, státního občanství, přistěhovaleckých i neimigračních víz,… více ►

Právní kancelář Hodgson Russ

Logo_HodgsonRuss

poskytuje právní zastoupení a kompletní právní servis jak evropským klientům s obchodními či soukromými zájmy v USA, tak americkým firmám podnikajícím v Evropě. více ►

Právnická firma McKenna Long & Aldridge LLP

MLA_logo

je mezinárodní firma, která má jedinečné postavení na křižovatce obchodního a státního práva. Nabízí právní služby, které v sobě spojují právní otázky a obchodní cíle. více ►

Česká advokátní komora (ČAK)

CAK_logo

je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty. více ►