Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podnikání v USA z různých aspektů

(Archivní článek, platnost skončena 30.10.2013.)

– obchodní zvyky, daně, účetnictví, právní otázky založení firmy v USA. Výběr vhodných prostor pro podnikání a dobře sepsaná smlouva o pronájmu. Nutnost pečlivého zvážení typu a rozsahu pojištění, v případě chy by hrozí že firmy budou platit za chyby svých dodavatelů. Vybrat si správné právníky a konzultanty se vyplácí.

Obchodní konzul Hart se zúčastnil jednodenního semináře věnovanému rozličným aspektům podnikání v USA a pochopení amerického přístupu k obchodnímu jednání, významu a roli pojištění, základním právním úkonům a volby správného místa založení firmy, daňovým otázkám a dalším okolnostem, které ovlivňují podnikání cizích firem na území USA.

            Barney Lehrer (FITA Online, http://www.fita.org/) se věnoval obchodním zvyklostem v USA. Američané se stále vidí jako mladý národ a také proto je optimizmus jedním ze základních životních postojů. Ochota riskovat, upřednostňování jednotlivců před skupinovým zájmem, koncentrace na přítomnost (a hlavně na budoucnost) a připravenost se rychle adaptovat na nové podmínky patří k základům obchodního i životního přístupu. Američané nejsou homogenní národ, kromě přistěhovaleckých komunit se dají vysledovat i odlišnosti podle regionů (Midwest –tradičně rodinná orientace, Northeast – rychlé tempo a vysoké pracovní nasazení atd.). Od zahraničních partnerů se očekává odpověď na e-mail do 24 hodin, Američané nesnáší dlouhé výpadky v komunikaci (pozn. GK: častý nešvar u našich firem, na OEÚ se často obrací americké firmy kvůli tomu že od českých firem dlouho nedostaly odpověď). O vzniklých problémech je třeba hovořit otevřeně a hned, k jednáním do USA vysílat jen pracovníky s pravomocí přijmout rozhodnutí přímo na místě. Čas jsou peníze a dodržování dohodných termínů (deadline) je naprosto zásadní.
Fita

Conrad Foa (Foa&Son, http://www.foason.com/) je z 5. generace italských podnikatelů v USA s rozsáhlými zkušenostmi z pojišťování operací evropských firem v USA. Foa patří mezi brokerské společnosti, na rozdíl od tzv. captivity agents tedy zastupují klienty, ne pojišťovací společnosti. Základem pro prodej zboží do USA je pojištění zboží a výrobků na vznik škody (liability) a zahrnutí tzv. subrogace (postoupení práv) ve prospěch pojišťovny: dojde-li ke škodě, U.S. pojišťovna ji sice proplatí ale obratem začne škodu vymáhat po jejím původci. Proto je vhodné aby U.S. pobočky cizích firem do pojistky zahrnuly i své mateřské společnosti: protože např. evropská matka se tak stane klientem U.S. pojišťovny a ona potom nemůže po ní jako svém klientovi vymáhat škodu.

Protože americké společnosti se neváhají soudit o ušlý zisk kvůli problémům na straně dodavatele, měly by se cizí firmy pojistit i pro případ vzniku problémů u svých subdodavatelů. Vyhnou se tak nebezpečí že budou platit odškodnění za přerušení obchodu nebo výroby v USA kvůli cizím problémům a z toho plynoucího nesplnění podmínek obchodní smlouvy (Contingent Business Interuption). Jakákoliv pojistka by neměla být od pojišťovny s nižším ratingem než je „A“ od firmy A.M. Best.

practice photo

Aaron Wise a Dario de Martino (GDB Law, http://www.gdblaw.com/) na případu evropského výrobce a vývozce potravin demonstrovali právní hledisko – výběr formy a místa založení U.S. společnosti, vysílání vlastních zaměstnanců do USA, finanční krytí americké expanze atd. Důležité je i pokrytí odpovědnosti za dodané zboží. Z právních, finančních i daňových důvodů se většina firem rozhodne pro založení „corporation“. To rozhodnutí musí být doplněno o zvolení konkrétního US státu, protože právní regulace podnikání se v USA mezi jednotlivými státy liší. GDB doporučuje zvolit stát Delaware a po výběru skutečného místa podnikání si tam zařídit pobočku své delawarské společnosti. Při vysílání vlastních pracovníků do USA musí být zařízeno odpovídající pracovní vízum. Zde se bez služeb imigračního právníka obejde málokdo. Nedoporučuje se zakládat pouze pobočku evropské firmy: v případě soudního sporu se ohrožení vztáhne i na mateřskou firmu v Evropě. V naprosté většině případů nemají U.S. státy požadavek na minimální kapitál, výjimky však existují: např. v případě zahraničních investic do USA a žádání o vydání víza E2 – Treaty Investor Visa.

Experti mezinárodní účetní a poradenské firmy J.H. Cohn se věnovali otázce daní a účetním povinnostem.Zahraniční osoby a firmy podléhají zdanění svých příjmů v USA buď podle Net Income Regime nebo Gross Income Regime. Pravidlo označované jako „check the box“ se hojně používá k tomu aby si firmy samy určily jak má být na podnik nahlíženo v otázce daní (taxable corporation, podnik bez vlivu majitele nebo společenství více vlastníků). Zahraniční operace (a zisky) firem registrovaných v USA jsou poté zdaněny podle různých pravidel a s různým dopadem na účetnictví a ekonomiku podniku. To je důležité třeba v případě EU firem které si v USA založí firmu a z ní řídí další expanzi na západní polokouli (daňová konsolidace). Upozornili, že Obamova admisnistrava možná přistoupí ke změně systému „check-the-box“ a že daňová správa IRS momentálně přijímá 2.000 daňových znalců do své mezinárodní divize, protože ekonomická krize vede firmy k ještě většímu využívání všech dostupných mezinárodních daňových možností s cílem co nejvíce snížit své daňové odvody.

            Se zajímavými informacemi ještě vystoupili David Reiff a Cassandra Derramat. První se věnoval výběru odpovídajícího typu nemovitosti pro různé účely podnikání a uzavření dostatečně flexibilní smlouvy s majitelem, majitelka firmy In Transition se podělila o své zkušenosti z přemisťování zahraničních manažerů do USA (zařizování bydlení a víz pro rodinné příslušníky, výběr škol pro děti apod.)