Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

11. ročník semináře o dodávkách do systému OSN

Ve dnech 14. až 16. dubna 2014 se v prostorách České národní budovy v New Yorku uskutečnil v pořadí již 11. ročník tradiční konference o obchodování s agenturami OSN a některými dalšími mezinárodními organizacemi nazvaný „EU UN-Procurement Seminar“.

Konference, kterou pořádá newyorské European Procurement Forum (EUPF), je přístupná pouze firmám z členských zemí Evropské unie a jejím cílem je informovat firmy o aktuálních potřebách jednotlivých agentur OSN a vybraných dalších mezinárodních organizací, včetně návodu jak nejlépe postupovat pro dosažení obchodního úspěchu a jak se zorientovat v této relativně komplikované problematice, která však představuje vstupenku na trh o objemu více než 15 mld. USD ročně.

OSN a jeho jednotlivé agentury jsou pro dodavatele zboží a služeb z celého světa jedněmi z mála absolutně stabilních, solventních a transparentních zákazníků, s jasně stanovenými a bez výjimky dodržovanými pravidly. To je nepochybně také důvod relativní složitosti těchto pravidel a snahy o jejich absolutní dodržování a vymáhání. Toto si (nejen) v Evropě uvědomuje stále více firem, které každoročně investují nemalé finanční prostředky, úsilí a čas pro získání přehledu aktuálních informací a pravidel vedoucích ke konečnému úspěchu – získání dlouhodobé zakázky od některé z agentur OSN, ze které se jim následně takto investované prostředky mnohokráte vrátí.

Pro lepší orientaci v pravidlech a celém nákupním systému OSN pořádá EUPF každoročně tuto třídenní konferenci, které se v letošním roce zúčastnili představitelé následujících agentur OSN a mezinárodních bank: UN Procurement Division (UN/PD), UN Development Program (UNDP), World Food Programme (WFP), UN Children’s Fund (UNICEF), UN Office for Project Services (UNOPS), UN High Commission on Refugees (UNHCR), UN Relief and Works Agency (UNRWA), UN Industrial Development Organization (UNIDO), UN Mine Action Service (UNMAS), UN Population Fund (UNFPA), UN Development Business (UNDB), World Bank (WB) a Inter-American Development Bank (IADB).

V rámci bohatého třídenního programu se v prezentacích a tématicky zaměřených workshopech vystřídalo zhruba 50 představitelů výše uvedených agentur a mezinárodních bank, kteří se s celkem téměř 150 účastníky konference (123 zástupců z 98 evropských firem a 25 představitelů národních institucí zabývajících se podporou mezinárodního obchodu a členů EUPF) podělili o aktuální pravidla v procesu vypisování a zadávání veřejných zakázek a na modelových situacích se snažili podat návod na co nejsnadnější orientaci v této sice komplexní, ale nesporně lukrativní problematice.

Z jednotlivých prezentací například vyplynulo, že k nejčastěji poptávaným a nakupovaným položkám pro jednotlivé agentury OSN patří potraviny a nápoje, vakcíny a léčiva, letecké a ostatní přepravní služby, stavební a inženýrské práce, pohonné hmoty, motorová vozidla, konzultační a projektové služby a informační technologie včetně software.

Dle nejaktuálnějších dostupných údajů z r. 2012 jsou z „komerčního“ hlediska nejzajímavějšími čtyři agentury OSN, a to UNDP, WFP, UN/PD a UNICEF, které dohromady představují přes 70% celkové roční hodnoty vypisovaných zakázek (tj. cca 11 mld. USD). Česká republika se přitom na hodnotě dodávek pro OSN dlouhodobě podílí pouze zlomkem celkové hodnoty (14,5 mil. USD v r. 2012, tedy pouze 0,1% celkového objemu). Naprostou většinu dodávek z ČR tvoří obrněná vozidla, laboratorní pomůcky a IT služby. Účast českých firem na seminářích pořádaných MZV v Praze nebo EUPF zde v New Yorku je jednou z možností, jak tuto situaci změnit a finanční prostředky, které ČR každoročně vydává na členství v agenturách OSN, tak alespoň částečně zhodnotit.

Letošního semináře se zúčastnily dvě firmy z ČR, které nákupčím jednotlivých agentur OSN, stejně jako případným obchodním partnerům z řad ostatních účastnických firem, přijely nabídnout potravinové a humanitární balíčky a dodávky kancelářských a školních potřeb. Svoji účast na semináři a zejména absolvovaná jednání přitom zástupci obou českých firem hodnotili velmi pozitivně a šance na úspěch v konkrétních tendrech jako velmi reálnou. GK NY jim i do budoucna přislíbil podporu v jejich snaze o obchodní úspěch.

Z důvodu kompletní rekonstrukce areálu OSN v New Yorku se již popáté v řadě tato akce uskutečnila v prostorách České národní budovy, což je pro Českou republiku skvělá vizitka a výborná propagace země a její historické i současné přítomnosti v USA. Slavnostní recepci v první den konání konference zahájil a hosty v ČeNB přivítal generální konzul ČR Martin Dvořák. Vyjádřil přitom naději, že spolupráce EUPF a GK New York bude pokračovat i do budoucna.

Více informací o semináři lze získat na webových stránkách European Procurement Forum: www.eupf.org .

EUPF

EUPF