Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Seminář „F(o)unding Culture“ o podpoře kultury a umění ve střední Evropě

(Archivní článek, platnost skončena 27.12.2013.)

Dne 22. května 2013 se v České národní budově v New Yorku uskutečnil diskusní seminář zaměřený na aktuální otázky podpory kultury a umění ve střední Evropě. Seminář byl rozdělen do dvou tématických panelů, a to „Kulturní diplomacie“ a „Kulturní vazby“, ve kterých aktivní umělci, umělečtí manažeři, mecenáši, sběratelé umění a další panelisté diskutovali o tom proč, jak a kdo by měl finančně (i jinak) podporovat umělce z regionu střední Evropy.

Seminář zorganizovalo České centrum New York ve spolupráci s Aspen Institute Praha, GK New York, Polským kulturním institutem v NYC, Rakouským kulturním institutem v NYC a  Knihovnou Václava Havla a slavnostně jej zahájil generální konzul České republiky v New Yorku Martin Dvořák. Semináře se zúčastnilo více než 60 hostů.

V první části tohoto symposia se panelisté (Benjamin Barber, Jan Bondy, Fritzie Brown, Krzysztof Czyzewski, Wendy Luers a Andreas Stadler) zabývali otázkou, zda a jakým způsobem je koncept podpory kulturní diplomacie prostřednictvím umění zastoupen v činnosti státních institucí ve střední Evropě. Hlavní řečník tohoto panelu, Benjamin Barber, který se na akademické úrovni zabývá otázkami filantropie v moderní demokratické společnosti (Senior Research Scholar at the Center on Philanthropy and Civil Society at The Graduate Center, CUNY), hovořil například o rozporu mezi svobodou, kterou má kultuře poskytovat financování z jiných zdrojů než jsou veřejné rozpočty, a faktem, že tržní mechanismy nutí umělce přizpůsobovat se většinovému vkusu, zatímco státní podpora umožňuje financovat i žánry okrajové a novátorské. V debatě mimo jiné zaznělo například i to, že kultura je tradičně využívána jako jeden z významných nástrojů veřejné diplomacie, a tak je jistě škoda, že ve strategiích zahraniční politiky zemí střední Evropy jí není věnována větší pozornost. Národní schémata státní podpory umění v zahraničí, která se v jednotlivých zemích regionu liší, patřila k dalším otázkám tohoto panelu.

Druhý samostatný panel (panelisté Petr Hájek, Jakub Kokoszka, Kristian Nammack, Augusto Razetto a Maria Staszkiewicz) řešil primárně téma společenského postavení umění a umělců v zemích střední Evropy po dvaceti letech „kapitalistické transformace“. Vztah umění a podnikatelské sféry, který je například v USA koncipován odlišně než v evropských zemích reprezentovaných jednotlivými panelisty, hledá i po dvou dekádách od pádu komunismu ve střední Evropě své místo na slunci. Umění stále v našem regionu není podle účastníků  živé diskuze považováno za plnohodnotné ekonomické odvětví, a i proto je obtížné zajistit dostatečné množství jeho patronů a mecenášů z oblasti businessu. Dokud nebudou prostředky vložené do kultury považovány za svým způsobem investici, bude kultura v regionu zápasit s akutním podfinancováním.

Kompletní program symposia přikládáme v kopii.

Aspen

přílohy

F_o_unding_Culture_Symposium_Program.pdf 1 MB PDF (Acrobat dokument) 26.5.2013