Consulate General of the Czech Republic in New York

česky  english 

Advanced search

Consular fees

We accept only cash or money order payable to the Consulate General of the Czech Republic in New York. No personal checks or credit/debit cards.

Konzulární poplatky / Consular Fees

Platné pro prosinec 2014 / Valid for December 2014

Položka
Item
Název položky
Name of the Item
Poplatek
Fee(USD)
150a ověření podpisu / verification of a signature 11
151a ověření fotokopie (1strana) / notarized copy (1 page) 14
151b ověření fotokopie pro zvláštní matriku v Brně (1 strana)
notarized copy for Vital Records Office in Brno (1 page)
7
151c ověření správnosti překladu (1strana) / verification of translation (1 page) 14
151d ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana)
verification of translation for the Office of Vital Records in Brno (1 page)
7
153a vystavení duplikátu rodného / oddacího / úmrtního listu
issuance of a copy of Birth / Marriage / Death Certificate
14
155b CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za první stranu 14
155b CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za každou další stranu 7
157a vydání biometrického cestovního pasu ČR (e-PAS) / Czech Biometric Passport 54
157a
(do
15 let)
vydání biometrického cestovního pasu ČR (e-PAS) pro osobu mladší 15 let
Czech Biometric Passport for applicant under 15 years of age
18
157b vydání náhradního cestovního dokladu / Emergency Travel Document 18
157d vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů (pas "Blesk")
Czech Passport "Blesk"
72
157d
(do
15 let)
vydání cestovního pasu "Blesk" pro osobu mladší 15 let
Czech Passport "Blesk" for an applicant under 15 years of age
50
159a vydání osvědčení o státním občanství ČR
issuance of the Czech citizenship certificate
14
159b přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR
issuance of the Czech citizenship certificate
23
160 vydání zbrojního průvodního listu pro dovoz/průvoz zbraní/střeliva
issuance of the waybill for export/import/transit of firearms/ammunition
23
162a žádost o povolení k pobytu / residence permit 23
162d výpis z rejstříku trestů ČR / Czech Criminal History Record 9
163 žádost o zápis narození / sňatku / úmrtí do zvláštní matriky Brno
request for a record of Birth/Marriage/Death in the Office of Vital Records in Brno
9


Visa fees are listed at www.mzv.cz/consulate.newyork/en/visa_and_consular_information/visa/visa_fee