Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Historie leteckého spojení

Letecké spojení mezi Prahou a Kodaní bylo navázáno v roce 1946.

 

Článek uveřejněný 8. srpna 1946 v dánských novinách Land og Folk.

Článek uveřejněný 8. srpna 1946 v dánském tisku (Land og Folk)

 

Slavnostní otevření letecké linky Praha-Kodaň

Jeden z mechaniků Československých aerolinií se účastnil zahajovacího letu společně s ředitelem společnosti.


Včera letiště Kastrup vztyčilo červenomodrobílou českou vlajku, aby přivítalo první letadlo na nové trase z Prahy do Kodaně. Chvíli před polednem přistálo jedno z letadel Československých aerolinií typu Douglas-Maskinger a zastavilo před letištním terminálem, kde proběhlo přivítání za přítomnosti Československého vyslance v Dánsku Zdeňka Němečka, provozního ředitele DDL Bech Nielsena, rady pro civilní letectví Knud Gregersena a kapitána letadla Leo Sørensena.

Zástupce zaměstnanců

Kromě přibližně půl tuctu pasažérů, kteří pokračovali do Stockholmu, byli při zahajovacím letu přítomni na palubě také jeden z vedoucích představitelů Československých aerolinií ředitel Karen a zástupce zaměstnanců, vedoucí mechanik Prokeš. Bylo to něco nového a nezvyklého při tomto zahajovacím letu, že se zúčastnil rovněž zástupce zaměstnanců společnosti, třebaže by to mělo být přirozené, zvláště pro soukromé aerolinie. Československé aerolinie jsou, jako i jiné československé společnosti, znárodněny,


a zaměstnanci této letecké společnosti mají svého zástupce ve vedení, kde se účastní rozhodování o chodu společnosti. Jeho účast na oficiálních záležitostech, jako byl včerejší zahajovací let, není snad gestem ze strany managementu, nýbrž přirozená věc.


Pětkrát týdně letadlem do Prahy

Na letišti byla uspořádána krátká oslava, na které provozní ředitel Bech Nielsen popřál jménem dánského letectví mnoho štěstí novému spojení mezi Kodaní a Prahou, které bude dvakrát týdně, a společně se " švédskými" lety půjde celkem o 5 spojení do Československa týdně.

Rovněž ředitel Karen vyslovil přání všeho dobrého " dánsko-pražské cestě" a pronesl krátký projev, ve kterém vyslovil naději, že spojení mezi Dánskem a Československem bude přínosné a poučné pro obě strany. Československý vyslanec Zdeněk Němeček pronesl na závěr slavnosti proslov plynnou dánštinou. Poté letadlo z Prahy doplnilo palivo a mohlo pokračovat ve svém letu do Stockholmu.


Popisek k fotografii: Ze zahajovacího ceremoniálu při příležitosti navázání leteckého spojení Praha-Kodaň. Jeden z vedoucích představitelů Československých aerolinií, ředitel Karen (vlevo) při rozhovoru s československým vyslancem v Kodani a zástupcem zaměstnanců Československých aerolinií, vedoucím mechanikem Prokešem, který se zúčastnil zahajovacího letu.Článek uveřejněný dne 8. srpna 1946 v dánském deníku Børsen.

Článek uveřejněný dne 8. srpna 1946 v dánském tisku (Børsen)


"Vzduch je naše moře"

Letecká cesta do Prahy otevřena

V Československu máme rčení: "Vzduch je naše moře", řekl československý vyslanec v Dánsku Zdeněk Němeček, když byl včera na letišti Kastrup svědkem otevření letecké cesty mezi Kodaní a Prahou, a tím vyjádřil přání českého lidu přispět k letecké dopravě. Vyslanec hovořil velmi dobrou dánštinou.

Toto léto bylo letiště Kastrup svědkem mnoha slavnostních dní. Včerejší událost musí být započtena mezi ty nejdůležitější. Letadlo z Prahy přistálo téměř na čas a na palubě byli mezi jinými ředitelé Českých

Aerolinií Petr Karen a Prokeš. Na přivítání, které následovalo, pronesli kromě vyslance Němečka projevy rovněž provozní ředitel DDL Beck Nielsen a ředitel Karen.

Novému spojení, které bude zajišťováno dvakrát týdně DDL a dvakrát týdně Českými aeroliniemi, popřáli všichni hodně štěstí. Ačkoli i Norové i Švédové mají letecké spojení s Prahou. Později letadlo pokračovalo ve svém letu do Stockholmu.


Popisek k fotografii: Rada pro civilní letectví Knud Gregersen a český vyslanec Němeček


Článek uveřejněný dne 8. srpna 1946 v dánském deníku Politiken.

Článek uveřejněný dne 8. srpna 1946 v dánském tisku (Politiken)

 


"Česká letecká cesta do Kodaně otevřena"

Od této chvíle vlaje rovněž česká vlajka v dlouhé řadě zahraničních letadel, která mají domovské právo na letišti. Před dvěma dny DDL otevřela novou leteckou cestu z Kodaně do Prahy a včera v poledne přistálo první letadlo na nové cestě Praha - Kodaň - Stockholm.

Po přistání se konalo malé slavnostní přivítání. Mezi přítomnými byli český vyslanec Němeček a Dr. Gregersen z dánského ministerstva zahraničí. Dánské letectví reprezentovali rada pro civilní letectví Knud Gregersen, velitel letiště Leo Sørensen a provozní ředitel Bech Nielsen z DDL. Novým letadlem typu DC‑3 přiletěl i náměstek ČSA a vedoucí mechanik Prokeš, který je zároveň zástupcem zaměstnanců ve vedení společnosti - malá známka toho, že Československo se rozvíjí v rámci socialistického systému. ČSA jsou velmi přátelské vůči ruským leteckým úřadům a jako první zahraniční letecká společnost obdržely povolení k přeletu ruské okupační zóny na cestě do Bělehradu.

Pokud jde o letectví, chystá se Praha převzít roli Berlína jakožto leteckého centra ve východní Evropě.

Jakmile letadlo přistálo zúčastnili se Češi i Dánové malé oslavy ve společenské místnosti ředitele Gregersena v letištní budově. Za DDL přivítal spolupráci s ČSA provozní ředitel Bech Nielsen a pan Karen odpověděl se srdečným ujištěním, že Češi doufají v oboustrannou spolupráci. Toto přání potvrdil rovněž vyslanec Němeček ve svém projevu, který pronesl velmi dobrou dánštinou, vyjádřil vytvoření pouta mezi krásnou Kodaní a starobylou historickou Prahou a vyzdvihl důležitost rozvoje českého letectví - "jedině vzduch je naše moře" , řekl.

Velký zájem o tuto leteckou cestu je hlavně mezi podnikateli, nyní mají dvojí možnost a nová letecká cesty nepochybně brzy nabude vysoké důležitosti pro rozvoj obchodu mezi Československem a Dánskem.


Popisek k fotografii:
První české letadlo po včerejším příletu