Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální smlouvy ČR - Dánsko

Dopisem ministra zahraničí České republiky ze dne 21. 3. 1994, resp. odpovědí dánské strany ze dne 2. 5. 1994 byla stvrzena sukcese do patnácti bilaterálních smluv a dohod. V současné době jsou v platnosti následující smluvní dokumenty:

 

 • Dočasná úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Dánským královstvím (výměna nót, Praha 18.4.1925)
 • Rozhodčí smlouva mezi ČSR a Dánskem (Praha 30.11.1926)
 • Dohoda mezi Republikou Československou a Dánským královstvím o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách na Grónsko (výměna nót, Kodaň 26.8.1929)
 • Dohoda o kulturních a uměleckých stycích mezi ČSR a Dánským královstvím (Kodaň, 12.5.1937)
 • Dohoda mezi ČSR a Dánským královstvím o vypořádání určitých nároků (Praha, 23.12.1958)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě (Praha 21.1.1969)
 • Dohoda mezi ČSSR a Dánským královstvím o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci (Kodaň 9.11.1970)
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku (Praha 5.5.1982)
 • Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi ČSSR a Dánským královstvím (Kodaň 16.10.1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti (výměna nót, Kodaň 5.6.1990)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky (Praha 19.2.1991)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti životního prostředí (Dobříš 23.6.1991)
 • Protokol ke Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha 11.9.1992)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Dánského království (Stockholm, 4.6.1998)