Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Oddací list

Zápis uzavření manželství do české matriky (a vystavení českého oddacího listu)

Manželství uzavřené v zahraničí je třeba zapsat do české matriky, která následně vydá oddací list.

Zápis můžete provést naším prostřednictvím, můžete se také osobně obrátit přímo na příslušný matriční úřad v ČR (dle svého trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu před odchodem z ČR). V takovém případě doporučujeme, abyste nás předem kontaktovali pro ověření, zda disponujete všemi doklady pro vyřízení věci přímo v ČR.

Postup vyřízení žádosti prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Kodani

Vyplňte a podepište následující formuláře:

· Zápis o uzavření manželství
· Prohlášení k občanství
· Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (pokud máte zájem o uvedení příjmení bez koncovky -ová)

K vyplněným formulářům přiložte:

- dánský oddací list opatřený apostilou dánského Ministerstva zahraničních věcí a následně přeložený do češtiny.
Pro vyřízení apostily nesmí být oddací list starší 3 měsíců. Vyřízení apostily je možné na dánském Ministerstvu zahraničních věcí za poplatek 185 DKK.

- kopie rodných listů manželů (nemusí být ověřené)
- kopie datových stránek cestovních dokladů manželů
- kopii kartičky pojištění
s adresou v Dánsku
- doklad o rozvodu (rozvodový rozsudek), pokud došlo k rozvodu
- úmrtní list v případě vdovce/vdovy
- kontaktní informace
(email, telefon, adresa)

Poplatky:

Poplatek za zápis do zvláštní matriky Brno: cca. 60,- DKK
Ověření kopie oddacího listu cca. 50,- DKK
Ověření překladu oddacího listu cca. 50,- DKK

Překlad do jazyka českého cca. 180,- DKK za každou započatou stranu.

Poplatky se mění každý měsíc podle aktuálního valutového kurzu - pro zjištění aktuálních sazeb poplatků kontaktujte konzulární oddělení.

Úhrada poplatků je možná pouze v hotovosti, šekem nebo poštovní poukázkou.

Oddací list je nutné vždy vyřídit před podáním žádosti o nový cestovní pas. Upozorňujeme na zákonnou skutečnost, že v případě změny příjmení po sňatku dojde 3 měsíce po uzavření manželství k zneplatnění původního cestovního pasu.

Výše uvedené platí obdobně i pro zápis registrovaného partnerství.

Pro bližší informace kontaktuje konzulární oddělení.


přílohy

Zapis_o_uzavreni_manzelstvi.doc 44 KB DOC (Word dokument) 17.10.2014

Zadost_o_zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru.doc 28 KB DOC (Word dokument) 17.10.2014

Prohlaseni_k_obcanstvi.doc 27 KB DOC (Word dokument) 17.10.2014