Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky 2013

(Archivní článek, platnost skončena 17.02.2013.)

V lednu 2013 se uskutečnila historicky první přímá volba prezidenta České republiky.

Výsledek volby a podrobné statistické informace jsou na stránkách Českého statistického úřadu.

Výsledky hlasování v Dánsku

Malá statistika hlasování v Dánsku:

Počet voličů zapsaných v seznamu vedeném Velvyslanectvím ČR v Kodani k 25.01.2013 byl 109, z tohoto počtu 7 voličů hlasovalo mimo Dánsko na voličský průkaz.

47 voličů hlasovalo na voličský průkaz.

Celkem hlasovali 103 voliči, z nich 85 se narodilo mezi roky 1970-1991; 52 voliči se narodili v letech 1980-1989. Nejstarší hlasující volič se narodil v roce 1935, nejmladší v roce 1991.

Hlasovalo 56 žen a 47 mužů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připomínáme, že čeští občané, kteří dlouhodobě žijí v Dánsku, se mohou nechat zapsat do seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím. Mohou pak na velvyslanectví hlasovat ve všech volbách, při kterých je dle volebního zákona možné hlasovat v zahraničí. Při krátkodobé nepřítomnosti mohou požádat o voličský průkaz a hlasovat v kterémkoli volebním okrsku v ČR, případně na kterémkoli zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí.

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů doložíte originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících Vaši totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu Velvyslanectví. Podpis na žádosti nemusí být ověřen. Žádost o zápis nemá předepsaný formát, můžete však využít formuláře v příloze.

Totožnost prokážete platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií a obsahujícím Vaše základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem. Státní občanství ČR pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokážete občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým pasem, služebním pasem, cestovním průkazem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, a to ne starším 6 měsíců. Doklad potvrzující bydliště v Dánsku je zejména žlutá karta (sundhedskort). Žádost o zápis do našeho seznamu můžete podat kdykoli,nejpozději však 40 dnů před  prvním dnem voleb. Doporučujeme všem občanům ČR, aby v žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů uvedli telefonní číslo a e-mailovou adresu, kde je možné je v případě nutnosti kontaktovat.

Jakmile budete zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím, budete ve stanoveném termínu před dalšími volbami automaticky vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů vedeného příslušným úřadem v ČR (podle adresy Vašeho trvalého nebo posledního bydliště v ČR).

Pokud se z Dánska v budoucnu budete chtít odstěhovat, požádáte velvyslanectví o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a následně se necháte zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem dle místa trvalého bydliště v ČR nebo na Velvyslanectví ČR v zemi, kde se usadíte. Žádost o vyškrtnutí můžete podat osobně nebo písemně (včetně faxu, případně scanu). Vyškrtnutí lze provést kdykoli, nejpozději však 2 dny před prvním dnem voleb. Velvyslanectví Vám vydá potvrzení o vyškrtnutí jako doklad k zapsání do jiného seznamu voličů. Žádost o vyškrtnutí nemá předepsaný formát, můžete však využít formuláře v příloze.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S případnými dotazy se obracejte prosím na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kodani:

adresa: Ryvangs Allé 13, 2100 København Ø
Tel.: +45-39101818, 39101819
Fax: +45-39101828
E-mail: consulate_copenhagen@mzv.cz

Formuláře žádostí:
Žádost o zápis do seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Kodani
Žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů 

 

přílohy

Priloha_Formular_zadosti_o_zapis.doc 25 KB DOC (Word dokument) 28.1.2013

Priloha_Zadost_vyskrtnuti.doc 24 KB DOC (Word dokument) 28.1.2013