Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České dny na Faerských ostrovech

Ve dnech 12.-16. května 2012 vykonali zástupci Velvyslanectví ČR v Kodani Jiří Borcel a Barbora Stejskalová služební cestu na Faerské ostrovy, kde uvedli prezentační projekt ČESKÉ DNY NA FAERSKÝCH OSTROVECH.

Projekt inicioval velvyslanec Zdeněk Lyčka, který společně s vedoucím faerského zastoupení v Dánsku Heralvurem Joensenem akci domluvil při návštěvě zástupců diplomatického sboru na Faerských ostrovech v červnu 2011. Jednalo se o první samostatnou akci České republiky na Faerských ostrovech, jejímž záměrem bylo přispět ke zvýšení povědomí o České republice v destinaci, kde tato země, její kultura ani podniky nejsou průběžně reprezentovány.

15. května 2012 se zástupci velvyslanectví setkali s předsedou faerské vlády K. L. Johannesenem v jeho úřadu. K tématům zdvořilostního rozhovoru patřily především otázky vzájemných vztahů, prohlubování obchodních a investičních vazeb, postavení Faerských ostrovů v rámci Dánského království a postavení České republiky v rámci EU.

Faerky
Ostrov Sandoy

Při vědomí omezenosti faerského trhu byl při všech jednáních (premiér, starostové, zástupci obchodní sféry) zdůrazňován zájem o prohloubení obchodní výměny. Český vývoz v roce 2011 dosáhl cca 12 mil. Kč. Při celkovém obratu cca 78,5 mil. Kč je však obchodní bilance pro českou stranu výrazně záporná. K hlavnímu českému vývoznímu artiklu patří hračky (nejspíše LEGO), papír/kartony (na Faerských ostrovech nejsou stromy), chladící zařízení a výrobky ze železa/oceli (mj. radiátory). Česká republika dováží především ryby (za cca 12 mil. CZK) a podle statistiky ČSÚ přístroje pro elektronický záznam/reprodukci zvuku (za cca 53 mil. Kč). V hlavním městě Tórshavnu se prodávají vozy Škoda, i když nejsou v ulicích vidět tak jako v Dánsku.

Prostor pro zvýšení obchodní výměny se nabízí nejenom v již obchodovaných artiklech, ale především v dodávkách pro místní rybářský a navazující zpracovatelský průmysl. 95 % zahraničního obchodu Faerských ostrovů souvisí s rybolovem/chovem ryb (lodě – chov ryb v mořských sádkách, obalová technika, chladící zařízení apod.).

V rámci propagace nechalo Velvyslanectví ČR v Kodani dopravit na Faerské ostrovy české pivo (vzorek obdržel i předseda vlády) a Karlovarské lázeňské oplatky.

Program Českých dnů zahrnoval následující akce:

- Prezentace České republiky – přednáška o historii a současnosti ČR, o identitě a kultuře země. Důraz na nejnovější historii,“sametovou revoluci“ a vývoj od roku 1990.

- Výstava České památky UNESCO.

- Výstava českých ilustrací ke grónským a laponským mýtům a pověstem (M. Velíšek a L. Drtina).

- Výstava ilustrací Renáty Fučíkové k pohádkám H. Chr. Andersena a k čínským pohádkám.

- Přehlídka českých filmů pro dospělé i děti.

- Výstava, prezentace a tvůrčí dílny o tradičním i současném českém krajkářství a paličkování v podání Jany Novákové, české výtvarnice žijící v Dánsku.

13. května se v galerii Østrøm Fabrik v centru hlavního města Tórshavnu uskutečnilo oficiální zahájení Českých dnů na Faerských ostrovech společně s vernisáží dvou výstav – České ilustrace ke grónským a laponským mýtům a pověstema Krajka v české historii a současnosti. Jiří Borcel v úvodním proslovu zdůraznil tradičně velký zájem české společnosti o oblasti severní Evropy a vyjádřil naději, že naše země naleznou společná témata k dalšímu prohlubování vzájemných vztahů.

Faery zahájení
Zahájení "Českých dnů na Faerských ostrovech". Zprava: zástupce velvyslance Jiří Borcel s vedoucím faerského zastoupení v Dánsku Heralvurem Joensenem.

Přednášku o České republice Jiří Borcel prezentoval nejprve ve vzdělávacím areálu města Runavík a poté v budově Městského úřadu druhého největšího města Klaksvík. V obou municipalitách byli zástupci velvyslanectví přijati starostou/starostkou města, se kterými hovořili o možné spolupráci v oblasti obchodu i „people to people“ (např. partnerská města). Obě prezentace doplnila instalace výstavy Czech UNESCO sights a propagační materiály CzechTourism, CzechTrade a CzechInvest.

Faery Unesco
Zahájení výstavy "Czech UNESCO sights" v Klaksvíku. Zleva: zástupce velvyslance Jiří Borcel, starostka Klaksvíku Gunva vid Keldu a konzulka Barbora Stejskalová

Poslední prezentace – zaměřená především na „sametovou revoluci“ a další vývoj – se uskutečnila na Univerzitě v Tórshavnu, jíž se zúčastnili především vyučující a někteří bývalí politici. Dotazy během následné besedy prokázaly velký zájem o nejnovější historii České republiky. Zástupci velvyslanectví zde navázali kontakty např. s vyučujícími nordistiky, které zprostředkují katedrám nordistiky na Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.

Faerské ostrovy Univerzita
Přednáška o "sametové revoluci" na Univerzitě v Tórshavnu.

Filmová přehlídka byla rozdělena do dvou částí: 14. května se v prestižním Severském domě uskutečnila jednodenní přehlídka filmů pro dospělé (8 krátkých filmů, Miloš Forman – co tě nezabije… a Kolja), zatímco filmy pro děti byly promítnuty v Městské knihovně v Tórshavnu 18. a 19. května (Kuky se vrací, Kozí příběh, Krtečkova dobrodružství a Na půdě).

V téže knihovně byla 14. května zahájena výstava ilustrací Renáty Fučíkové, která se po 4 týdnech přestěhovala do Městské knihovny v Runavíku. Tato výstava od září 2010 do konce roku 2011 úspěšně putovala po dánských knihovnách.

Faerské ostrovy Fučíková
Zahájení výstavy ilustrací Renáty Fučíkové v Městské knihovně v Tórshavnu. Zleva: zástupce velvyslance Jiří Borcel a ředitel knihovny Svend Højgaard.

Krajkářka Jana Nováková uspořádala tři prezentace, a to v hlavním městě Tórshavnu, v Runavíku a Klaksvíku (Pozn.: J. Nováková dlouhodobě žije v Dánsku, vyučuje a píše o paličkování, přednáší o umění krajky, jeho historii i současném vývoji a organizuje tvůrčí dílny v podstatě na celém světě). Na základě obdobné tradice práce s vlnou se setkala s velkým zájmem, přičemž vstřícně poskytla své znalosti a materiál k individuálním besedám.

Jana Novak
Výstava "Krajka v české historii a současnosti" v Tórshavnu.


Program Českých dnů na Faerských ostrovech

Článek Kekkisk ambassadørvitjan í Klaksvík