Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu PČR

(Archivní článek, platnost skončena 11.12.2013 / 11:00.)

Informace pro občany České republiky o hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční 10. a 11. ledna 2014.

 

senát


Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 353/2013 Sb. v částce 140 (v souvislosti se zánikem mandátu senátora Tomia Okamury) doplňovací  volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č.80 se sídlem ve Zlíně a stanovil dny jejich konání na pátek 10. a sobotu 11. ledna 2014.

Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána příslušná částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno, tj. v tomto případě 11. listopad 2013.

Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu  nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole. Případné druhé kolo voleb tedy proběhne v pátek 17. a sobotu 18. ledna 2014 ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), a vyhláška Ministerstva  financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.

Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát senátora, vyhlásí prezident republiky doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen. V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl.  

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu PČR hlasování v zahraničí.

Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je možné při volbách do Senátu PČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, a to pouze na území České republiky a v případě doplňovacích voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

To znamená, že občané ČR s trvalým pobytem ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně, kteří jsou zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeným Velvyslanectvím ČR v Kodani, mohou požádat o vydání voličského průkazu a hlasovat na území České republiky.

V případě doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky končí lhůta pro předání písemné žádosti o vydání voličského průkazu dne 3. ledna 2014 (tj. 7 dnů před konáním voleb)  a do 8. ledna 2014 (tj. do uzavření zvláštního seznamu voličů) je možné o vydání voličského průkazu požádat na zastupitelském úřadě osobně.

Informaci pro veřejnost o volbách do Senátu Parlamentu ČR, jakož i Informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu naleznete na níže uvedených webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu

 

přílohy

Formular_zadosti_o_volicsky_prukaz.doc 20 KB DOC (Word dokument) 6.12.2013