Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výroční zasedání DTEF a seminář „Zaměření na ČR“

Dne 10. listopadu 2010 se na aarhuské radnici uskutečnilo výroční zasedání Dánsko-českého podnikatelského fóra (DTEF).

Na aarhuské radnici se 10. listopadu 2010 uskutečnilo výroční zasedání Dánsko-českého podnikatelského fóra (DTEF), unikátního uskupení dánských firem a podnikatelů, kteří mají zájem o obchodování s českými partnery, případně o investování v České republice. Za účasti velvyslance Z. Lyčky a 1. tajemníka velvyslanectví J. Borcela byla projednána výroční zpráva a nastíněny budoucí aktivity Fóra.

Výroční zasedání DTEF
Výroční zasedání DTEF

Výroční zprávu prezentoval předseda představenstva a honorární konzul ČR v DK N. Brøchner. V uplynulém roce se uskutečnila dvě zasedání představenstva (CZ, DK). Fórum dále za účasti českého velvyslance s úspěchem uspořádalo pro členy seminář v prostorách firmy Færch Plast (investice v Liberci) v Holstebro (Jutsko), kde mj. docent českého jazyka P. Bugge a lektorka K. Haušildová z Univerzity v Aarhusu prezentovali kulturní rozdíly mezi oběma zeměmi z hlediska podnikatelského prostředí. Za jeden z hlavních úspěchů uplynulého roku je možno označit oživení a modernizaci internetové stránky Fóra, která do budoucnosti poskytne širokou základnu pro získání a výměnu informací relevantních pro spolupráci podnikatelských subjektů obou zemí. Novinkou je možnost členů vkládat prostřednictvím blogu vlastní příspěvky.

V návaznosti na výroční zasedání DTEF se uskutečnil seminář Zaměření na ČR (Fokus paa Tjekkiet), který byl zorganizován MZV DK (pobočka Exportní rady se sídlem v Aarhusu) za přispění DTEF, Aarhuského komunálního úřadu, Business Clubu Aarhus, Erhverv Aarhus (Podnikání v Aarhusu) a Væksthus Midtjylland (Růst v regionu Střední Jutsko). Představitelé velvyslanectví ČR se semináře v plné režii DK strany zúčastnili jako pozvaní hosté a zapojili se především do souvisejícího networkingu.

Seminář byl rozdělen na dvě části – informativní a praktickou. Před úvodním vystoupením DK velvyslance v ČR O. Moesbyho k politické situaci v ČR zahájil seminář starosta Aarhusu N. Wammen. Po vystoupení DK velvyslance následovalo expozé vedoucího obchodního úseku ZÚ DK v ČR J. M. Knudsena o tržních příležitostech v ČR. Po přestávce vystoupil honorární konzul N. Brøchner na téma zkušenosti z dánsko-české spolupráce, následován marketingovým ředitelem společnosti R82 M. Rahbekem na téma výroby pomůcek pro handicapované osoby (produkce v ČR) a generálním manažerem společnosti Færch Plast A.T. Jensenem na téma zřízení výroby v ČR.

DTEF - všichni
zprava: honorární konzul N. Brøchner, velvyslanec ČR v Dánsku Z. Lyčka, starosta Aarhusu N. Wammen, velvyslanec Dánska v ČR O. Moesby, představitel Exportní rady H. Petersen, obchodní rada dánského velvyslanectví v ČR J.M. Knudsen

Příspěvky vyzněly pro ČR pozitivně. Vystupující jednoznačně doporučili realizaci investic v ČR (kvalitní podnikatelské prostředí, vzdělaná a levnější řadová pracovní síla a střední management, výhledově posilující CZK zhodnocující současnou investici, existence zainvestovaných průmyslových zón, přítomnost vysokých škol v mnoha regionech zajišťujících kvalifikovanou pracovní sílu). Představitel Færch Plast vyzdvihl spolupráci s agenturou CzechInvest při přípravě i realizaci investice.

DTEF - Petersen při zahájení
Petersen při zahájení semináře

Součástí vystoupení však byly i méně příznivé pasáže, mj. o přebyrokratizovaném a mírně nestandardním prostředí (razítka; snaha účtovat za administrativní výkony vyšší sazby než u českých podnikatelských subjektů; aplikace přísnějších požadavků na zahraniční firmy než na domácí subjekty; specifičnost českých řadových zaměstnanců – pro Čechy jenom české vedoucí). Jednoznačným doporučením bylo angažování českých právníků a manažerů, kteří se vyznají ve spleti předpisů, nařízení a disponují rozsáhlou sítí místních kontaktů, což investici podstatně zlevňuje.

Z celkového pohledu vyzněl seminář Fokus på Tjekkiet pro ČR jednoznačně pozitivně a cca 40 účastníků odcházelo s vědomím, že ČR je vhodnou zemí pro zahraniční investice.