Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

V Kodani začalo působit regionální zastoupení agentury CzechInvest

21. března 2011 zahájilo v Kodani činnost regionální zastoupení agentury CzechInvest pro Skandinávii, které sídlí v prostorách velvyslanectví pod vedením nerezidentního zástupce Mgr. Štěpána Procházky. Stejný model je aplikován na velvyslanectvích ve Stockholmu a Helsinkách.

Při příležitosti osobní přítomnosti regionálního zástupce CzechInvest Scandinavia uspořádalo české velvyslanectví vernisáž výstavy Czech Inventions (17 plakátů ze série Česká nej) v zasedacím sále Dánské agentury pro vědu, technologie a inovace, příspěvkové organizace Ministerstva pro vědu, technologie a inovace.

czech invest zahájení výstavy
Velvyslanec Zdeněk Lyčka (vpravo) zahajuje výstavu „Czech Inventions“ (uprostřed Marek Skolil, vlevo Uffe Toudal Pedersen)

Vernisáž uvedl velvyslanec Z. Lyčka připomenutím vzájemných kontaktů (mj. konference „Budování mostu mezi výzkumem a obchodem – české a dánské zkušenosti“, která se konala v listopadu 2009 v Praze, a oficiální jednání ministryně školství Miroslavy Kopicové v Kodani a její účast na Českých technologických dnech ve švédském Lundu v červnu 2010. Přítomné pak pozdravil Marek Skolil, vrchní ředitel Sekce ekonomické spolupráce a zahraniční prezentace Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a Š. Procházka. Výstavu oficiálně zahájil státní tajemník Ministerstva pro vědu, technologie a inovace Uffe Toudal Pedersen. Všichni vystupující se shodli na tom, že dosavadní dobré vztahy je třeba rozvíjet a společně nacházet styčné body pro kvalitní řešení vědeckých a inovačních úkolů.

czech invest zahájení 1
Zleva: Š. Procházka, M. Skolil, U. Toudal Pedersen, Z. Lyčka

Vernisáže se zúčastnilo na 35 zástupců odborné i široké veřejnosti (např. vedoucí Zahraniční kanceláře CzechTrade v Kodani H. Holstein, dlouholetý předseda dánského PEN-klubu, novinář a podporovatel čs. disidentů Niels Barfoed, kurátorka Pavla Rosini, profesionální fotografové Hasse Ferrold a Jerry Bergman aj.), diplomatického sboru (mj. indický velvyslanec, zástupkyně slovenského velvyslance a slovenský obchodní rada). Výstava je dlouhodobě umístěna v zasedací síni Dánské agentury pro vědu, technologie a inovace, kde ji mohou zhlédnout vědečtí pracovníci, zástupci ministerstva a další účastníci konferencí a jednání, která se v těchto prostorách konají a budou konat.

czech invest vernisáž
Vernisážoví hosté (zleva): N. Barfoed, P. Rossini, Z. Lyčka a M. Skolil