Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Delegace Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí navštívila 5.–7. září 2011 Dánsko.

Delegaci tvořili předseda komise Tomáš Grulich, člen komise Petr Guziana a tajemnice Bronislava Hegrová. Senátory doprovázel Stanislav Kázecký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR. Hlavním cílem cesty bylo setkání s českými krajany v Dánsku a rozhovory s nimi, ale také jednání s nevládní organizací, která se zabývá mj. výukou dánštiny pro Dány žijící v zahraničí.

V Kodani byla delegace přijata dánskou nevládní organizací Danes Worldwide. Generální tajemnice Anne Marie Dalgaard informovala o činnosti organizace, která hájí zájmy a práva Dánů usazených v zahraničí a pomáhá jim zůstat v kontaktu s dánskou kulturou a jazykem (dle údajů OECD žije v zahraničí 100.000 osob dánského původu, dle odhadu Danes Worldwide se jedná až o 250.000 osob). Organizace byla založena v roce 1919, má cca 5.000 členů a je financována především z členských příspěvků a částečně z podpory korporátních členů. Příspěvek dánského Ministerstva školství je určen na vývoj učebních materiálů pro výuku dánštiny. Organizace poskytuje poradenskou podporu v otázkách každodenního života, v rodinném právu apod. (zaměstnává právníka a některé další experty).

SENÁTOŘI 01 tajemnice
Generální tajemnice Anne Marie Dalgaard a velvyslanec Zdeněk Lyčka

Organizace Danes Worldwide se zabývá také otázkou dvojího občanství a usiluje o zmírnění striktních ustanovení příslušného dánského zákona. Dánsko principiálně nepřipouští možnost dvojího občanství a podmínka sounáležitosti s Dánskem (v případě výjimečného dvojího občanství, např. při dosažení plnoletosti u dětí narozených ve smíšených manželstvích) podle názoru Danes Worldwide omezuje práva občanů usazených v zahraničí. Případné umožnění dvojího občanství by však vyžadovalo změnu zákona o státním občanství. Organizace se zabývá také uplatňováním volebního práva u „zahraničních Dánů“.

V posledních letech tvoří velkou část činnosti Danes Worldwide výuka dánštiny pro dánské děti žijící v zahraničí, a to formou e-learningu, v jehož kurzech je na 450 dětí. Výuka probíhá na všech stupních od mateřské školy až po ukončení základní školy. Výuku vedou 4 učitelé-zaměstnanci Danes Worldwide a 3 praktikující studenti pedagogiky. Po ukončení každého ročníku dostane dítě osvědčení o absolvování výuky. Po ukončení celého cyklu se žák povinně zúčastní Letní školy dánštiny, kterou organizace pořádá v Dánsku, a získá vysvědčení o absolvování dánštiny na úrovní základní školy. Dánský parlament, Ministerstvo zahraničních věcí ani Ministerstvo školství nedisponují orgány, které by se krajanskými záležitostmi zabývaly.

V odpoledních hodinách se členům delegace představil Český kroužek v Kodani. Přítomní rodiče a jejich děti prezentovali na rezidenci velvyslance svoje aktivity, které podporují rozvoj českého jazyka u dětí narozených nebo žijících v českých či smíšených rodinách v Dánsku.

SENÁTOŘI 02 Český kroužek
Ukázku aktivit Českého kroužku v Kodani  vedla Zdenka Orabi Kyjovská

SENÁTOŘI 03 ukázka

Večer se na rezidenci sešlo na 50 krajanů žijících v Dánsku, kteří si se zájmem vyslechli přednášku předsedy komise Tomáše Grulicha o historii odchodu Čechů do zahraničí. Poté prezentovaly svoji činnost obě krajanské organizace – Dánsko-český spolek a vKodani.cz. U následného občerstvení proběhla živá diskuse.

SENÁTOŘI T.Grulich
Přednáška předsedy komise Tomáše Grulicha

SENÁTOŘI 04 Zuzana
Prezentace Dánsko-českého spolku v podání Zuzany Knudsenové


SENÁTOŘI 05 Míša
Prezentace spolku vKodani.cz v podání Michaly Kristensenové

Následující den odjela delegace v doprovodu velvyslance Zdeňka Lyčky a konzulky Barbory Stejskalové do Aarhusu, druhého největšího dánského města, kde se k nim připojil honorární konzul Niels Brøchner. Senátoři byli nejprve přijati na Aarhuské radnici, kde s radním Nielsem Brammerem a ředitelem sekretariátu starosty Jørgenem Sønderkjærem hovořili o problematice migrace, zapojení nedánských etnik do života města a podpoře výuky mateřských jazyků. Aarhuští radní si uvědomují, že pro rozvoj města, podnikání a obchodování je mj. důležitá i nabídka dobrých škol pro děti zahraničních pracovníků.

SENÁTOŘI 06 radnice
Delegace se zástupci Aarhuské radnice, na níž  zavlála česká vlajka

SENÁTOŘI 07 radnice
Zleva: Velvyslanec Zdeněk Lyčka, radní Niels Brammer, ředitel sekretariátu starosty Jørgen Sønderkjær, honorární konzul Niels Brøchner, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Stanislav Kázecký, senátor Petr Guziana, senátor Tomáš Grulich a tajemnice komise Bronislava Hegrová.

Delegace posléze zavítala na Aarhuskou univerzitu, kde se setkala s bohemistou prof. Petrem Buggem, který informoval o možnostech výuky českého jazyka, literatury a historie v různých formách studia. V současné době jsou na oboru český jazyk a literatura zapsáni dva studenti. Prof. Bugge upozornil na skutečnost, že ani jeden ze studentů nemá české kořeny – na rozdíl od jiných jazykových oborů, na něž se hlásí krajané a jejich potomci.

SENÁTOŘI 08 univerzita
Na Aarhuské univerzitě (zleva): zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Stanislav Kázecký, senátor Tomáš Grulich, profesor Peter Bugge a senátor Petr Guziana

V podvečerních hodinách delegace navštívila muzeum Den Gamle By (Staré město) – unikátní městský skanzen, který představuje život ve městě od počátku 18. století do 70. let století dvacátého. Ředitel muzea Thomas Bloch Ravn informoval o tom, že Staré město pořádá řadu výukových a aktivizačních projektů pro školy, rodiny přistěhovalců či osoby postižené alzheimerovou chorobou.

Večer se konalo setkání s krajanskou komunitou v Aarhusu, při němž se členové delegace seznámili s názory a zkušenostmi několika generací Čechů, kteří jsou usazeni daleko od hlavního města. Komunita v Aarhusu pořádá pravidelná setkání, ale není registrovaným spolkem. Počet dětí, jejichž rodiče mají zájem o výuku češtiny a kontakt s českou kulturou, je malý, ale pomalu stoupá.

SENÁTOŘI 10 Aarhus
Senátor Tomáš Grulich při setkání s krajany v Aarhusu

7. září delegace odcestovala do Norska.