Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oficiální návštěva předsedkyně PSP ČR Miroslavy Němcové v Dánsku

Oficiální návštěva české parlamentní delegace v Dánsku ve dnech 25.-26.05.2012.

Oficiální návštěva české parlamentní delegace v Dánsku se uskutečnila ve dnech 25.-26.05.2012 na pozvání předsedy Folketingu M. Lykketofta. Poslanecké kluby zastupovali R. Váňa, V. Horáček, J. Nekl a L. Andrýsová. První den návštěvy se uskutečnil v Kodani s následným přesunem do jutského města Ribe, kde předsedkyně PS PČR M. Němcová svojí přítomností zaštítila Festival Dagmar800, připomínající 800. výročí úmrtí české princezny Markéty – dánské královny Dagmar.

Němcová delegace
Parlamentní delegace s velvyslancem Z. Lyčkou

Kodaň
Česká delegace jednala v Kodani s prezidiem Folketingu. Jednání se zúčastnili kromě předsedy také a dva místopředsedové – B. Haarder a H. K. Nielsen. Po audienci u královny Markéty II. následoval slavnostní oběd dávaný předsedou Folketingu. Během jednání ve Folketingu si partneři vyměnili informace o situaci ve svých zemích, především s ohledem na hospodářský vývoj, a diskutovali o Evropské unii postižené dluhovou krizí. Důležité je, aby se v souvislosti s evropskou integrací a dluhovou krizí nezmenšovala role národních vlád a parlamentů, a zároveň by se nemělo zapomínat na iniciativy podporující hospodářský růst.

Němcová Lykketoft II
M. Němcová s předsedou Folketingu M. Lykketoftem foto: Hasse Ferrold

Ribe
Program delegace pokračoval účastí na Festivalu Dagmar800 v Ribe na jihozápadě Jutského poloostrova.

Němcová Ribe

Němcová Ribe noc
Nejstarší dánské město Ribe

Do tohoto nejstaršího dánského města připlula v roce 1205 dcera Přemysla Otakara I. princezna Markéta, která se po sňatku s dánským králem Valdemarem II. Vítězným stala královnou Dagmar. Zemřela velmi mladá 24. května 1212, ale jako jediná královna dánského středověku žije dodnes v lidových baladách a legendách, které opěvují její dobrotu, šlechetnost a půvab.

Němcová stará radnice
Budova staré radnice, v níž byla umístěna výstava "Královna Dagmar, česká princezna"

Němcová Výstava Dagmar
Výstava o královně Dagmar

Němcová Flemming + ZL
Flemming Just a Zdeněk Lyčka (vpravo)

Němcová Ivan
Grafickou podobu výstavy včetně většiny fotografií zajistil Ivan Prokop

Na letišti Billund delegaci uvítal honorární konzul České republiky Niels Brøchner. V Ribe se českých hostů ujal generální ředitel Muzeí jihozápadního Jutska Flemming Just, který delegaci provedl městem a seznámil ji s jeho historií i současností. V průběhu návštěvy si M. Němcová v doprovodu velvyslance Z. Lyčky prohlédla výstavu Královna Dagmar, česká princezna, kterou připravilo Velvyslanectví ČR v Kodani, a společně se starostou okresu Esbjerg/Ribe J. Søtrupem slavnostně zahájila výstavu Královna Dagmar a její doba: Mýty – lidé – středověk v Muzeu ribských vikingů. Zde také převzala první výtisk knihy dánských autorů Královna Dagmar – tradice, mýty a skutečnost a vyslechla koncert česko-dánského Dua Modus, na kterém ve světové premiéře zazněla skladba Sylvie Bodorové De Dagmar Regina.

Němcová Karsten
Hlavní koordinátor festivalu Karsten Eskildsen

Delegace si také prohlédla výstavu Královna Dagmar v umění a v Ribské katedrále byla přítomna prvnímu dánskému provedení opery Anorexia Sacra současné dánské skladatelky L. Tjørnhøj. V hlavní roli se představila česká mezzosopranistka M. Dvořáková.

Němcová výstava
M. Němcová a J. Søtrup (vlevo) si prohlížejí výstavu Královna Dagmar v umění

Česká účast na Festivalu Dagmar800 byla významná – přítomnost parlamentní delegace dala třídenní akci širší rozměr, vystoupení a tvorba českých umělců byly její ozdobou (viz program Festivalu s uvedením české účasti). Účast českých umělců zajistilo Velvyslanectví ČR v Kodani ze sponzorského příspěvku dánské banky SAXO Bank.

V sobotu 26.05.2012 se k delegaci připojil generální ředitel Národní knihovny České republiky T. Böhm, s nímž velvyslanectví jedná o možnosti prezentace projektu Dagmar800 v Klementinu (výstava, faximile rukopisů lidových balad, kopie Dagmařina křížku, případně i vydání knihy o královně Dagmar v českém překladu).

Poslanec R. Váňa inicioval možnou spolupráci Muzeí jihozápadního Jutska s Vlastivědnými muzei v Olomouci a Jeseníku. Generální ředitel F. Just spolupráci uvítal a bude o ní jednat při plánované návštěvě České republiky (srpen/září 2012).

Program festivalu - česká část
Program celého festivalu

přílohy

CZ_FESTIVAL_DAGMAR800_program_CZ.pdf 1 MB PDF (Acrobat dokument) 2.8.2012