Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozhovor velvyslance do knihy "Šťastní lidé"

Rozhovor s velvyslancem Jiřím Brodským do připravované knihy „Šťastní lidé“ autorky Lennie Maxx


interview
foto: Viviana Strelecka

V čem je, podle Vás, Dánsko Čechům blízké?

Oba státy k sobě mají blízko především geograficky. Mezi Prahou a Kodaní je to vzdušnou čarou pouze 700 kilometrů. Také máme společného souseda, Německo, kam směřuje většinově náš export. Obě země jsou učebnicovým příkladem malé otevřené ekonomiky orientované na export. Máme společné zájmy v Evropské unii i Severoatlantické alianci. To jsou vnější faktory. Identifikovat podobnosti mezi Čechy a Dány je poněkud obtížnější, protože každé zobecnění pokulhává. Rozhodně si však myslím, že Dánové i Češi milují kulturu, oba národy se pyšní kulturním zázemím a bohatou kulturní historií, máme také společný smysl pro humor. Dánové podobně jako my, rádi tráví svůj volný čas venku, v přírodě, vyjíždějí na venkov či k moři a outdoorové aktivity s přáteli a rodinou považují za skvěle strávený čas.

Jak byste charakterizoval jejich odlišnosti?

Osobně považuji za pozitivní charakterový rys skutečnost, že Dánové se zásadně s nikým nesrovnávají. Malí s velkými, chudší s bohatšími, Dán s Dánem. Jsou sví, suverénní a rozhodně nemají pocit, že musejí někomu imponovat, že by se měli předhánět a někomu něco dokazovat. Dodržují pravidla, nejezdí po dálnici stošedesátkou. Nevybržďují se. Nezávidí si. Úspěšným tleskají. Nemají pocit, že když si soused postaví bazén, tak ho musejí mít také a schválně ještě větší.

Zmínili jsme dánský humor. K jakému typu byste ho přirovnal – inklinuje více k suchému anglickému humoru, nebo černému, trochu morbidnějšímu, či všeobecně triviálnímu?

Ani k jednomu. Četl jsem, že Dánové se považují za nejšťastnější národ na světě. A dánský smysl pro humor s tím úzce souvisí a lze ho demonstrovat na historce, kdy jednoho Dána, který kouřil cigaretu, oslovila jistá žena a dovolila si mu říci, že si tím kouřením pravděpodobně zkracuje život. Načež on s klidem a úsměvem odpověděl: „Ano, ale budu ho mít šťastnější a spokojenější“.

Vynášet soudy o mentalitě národa je ošemetné a raději nezevšeobecňujme. Ale zajisté máte své zkušenosti z pracovních jednání či osobních setkání.

Dánové jsou velmi pragmatičtí a přímočaří. Na jednání jsou vždy velmi dobře připraveni, na schůzku přicházejí s konkrétní agendou, relevantními fakty. Vždy se vyjadřují přímo, nekličkují, nezavádí, nevzbuzují falešné dojmy. Neberou si příklad z ostatních, sami chtějí být příkladem. Zajímá je, co se děje i daleko za jejich hranicemi, chtějí tam pomáhat a být angažovaní.

Z toho co jste zmínil, jako i ze známých faktů, vyplývá, že Dánové jsou rozhodně sví a mají specifický vztah ke svému národu a státu.

Je to tak. První věcí, které si člověk povšimne už na letišti, jsou Dánové, čekající na své příbuzné, kteří se vrací z ciziny. V ruce drží dánské vlaječky a hrdě jimi mávají. To asi nikde jinde neuvidíte. Jejich vztah k vlajce je specifický a rozhodně bych ho neoznačil za laciné fangličkování. Jsou hrdí na svou královnu, na svou zemi, sami na sebe. K hlavě státu chovají nesmírnou úctu. Pokud jde o pozitivní vztah k vlajce, vidíte to všude. Dánové ji vztyčují u svých chalup, domů, zdobí jimi narozeninové dorty. Je to pro ně jistá demonstrace sounáležitosti se svou zemí.

Existuje evidence o tom, kolik Čechů momentálně trvale žije na území Dánska a v jakých oblastech se uplatňují?

Dánské úřady registrují 776 Čechů, kteří tady žijí trvale. Z toho studentů je asi 44 - 57, ale toto číslo se mění v závislosti na délce studia, pro které se rozhodnou. Češi se v Dánsku uplatňují zejména v bankovnictví, v oblasti informačních technologií, ve zdravotnictví. Máme zde několik úspěšných architektů, grafiků, mladé lidi ve významných pozicích v nadnárodních společnostech. Jedná se o vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.

Z vlastní zkušenosti vím také, že komunikace s dánskými úřady je velmi příjemná, což rozhodně člověka potěší a mnohokrát i překvapí. 

To se odvíjí od vztahu Dánů ke státu. Dánové považují stát (a tedy i úřady) za něco skutečně svého, něco co jim poskytuje servis, s čím se identifikují. U nás je historicky dáno, že stát nebyl dlouho náš, zmiňme Rakousko-Uhersko, období protektorátu, období komunismu. Ne náhodou se v češtině slovo vlast odvozuje od slova vlastní a cizina je od slova cizí. Stát byl pro Čechy dlouhé historické období cizí a to ve značné míře vytváří predispozici ve vztahu k veřejné správě a k celkovému vnímání státu.

V současnosti se v tisku často skloňuje slovo korupce, korupční chování. Podle dostupných údajů by však právě Dánsko mohlo sloužit jako protipól nekalých praktik. Je tento obraz o Dánsku stále aktuální?

Rozhodně ano. Úplatkářství, protekce, nečisté postupy jsou zde, v jakékoliv oblasti, vnímány velice negativně a Dánové neakceptují podvody, spekulace, nečistou hru.

Dánsko je originální, svébytnou zemí. Čím by nás Dánové, podle Vás, mohli inspirovat v jakékoliv oblasti života?

Mohli bychom být určitě sebevědomější. I my máme spoustu důvodů, proč být na svoji zemi hrdí. Jestli by pro nás něco mohlo být inspirací, potom právě skutečnost, že se Dánové s nikým nesrovnávají, jsou sví, suverénní, mají své autentické, neodkoukané zájmy a své argumenty.

Jste na začátku své mise. S jakými plány a předsevzetími se vydáváte na dlouhou cestu? Co by se podle Vás mohlo ve vztahu obou zemí změnit a čím se vzájemně můžeme v budoucnu duchovně obohatit a rozvinout naše vztahy na kvalitativně vyšší úroveň? Co pro to všechno můžete udělat? Nebo se Vám už možná podařilo něco, co rozhodně stojí za zmínku.

 Zaprvé bych řekl, že česko-dánské vztahy jsou bezproblémové a Česká republika má v Dánsku velmi dobré jméno. Za svůj úkol považuji navázat na práci svých předchůdců a dále usilovat o rozvoj vztahů ve všech oblastech. Především se chci zaměřit na ekonomickou diplomacii, na podporu českého exportu do Dánska a dalších dánských investic k nám (v ČR již působí cca 70 dánských firem). Druhou prioritní oblastí jsou společné zájmy, které máme v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance. Tam lze hledat koalice v rámci jednotlivých témat pouze skrze aktivní komunikaci a pravidelné konzultace s dánskými partnery.

Tento rozhovor se koná měsíc po předání mých pověřovacích listin dánské královně a za tu dobu se podařilo otevřít řadu kontaktů nejen v Kodani, ale i v Jutsku, odkud jsem přivezl několik exportních příležitostí a oslovil s nimi konkrétní české firmy. Rozjednala se řada projektů v oblasti ekonomické diplomacie a pěkných kulturních akcí na příští rok. Na ambasádě se podařilo nastavit funkční tým lidí. To není málo.

Kodaň, listopad 2013
Lennie Maxx