Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ekonomický seminář "CZ Pres" v Dánsku

Ve středu 7. ledna 2009 se uskutečnil v Kodani ekonomický seminář "Europe Without Barriers – Reaping the full benefits of an extended single market“.

Akce byla organizována Velvyslanectvím ČR v Kodani v rámci širokého spektra akcí k předsednictví České republiky v Evropské unii.

Velvyslanec ČR v Kodani Zdeněk Lyčka

Seminář byl věcně i organizačně připraven ve spolupráci s Dánskou konfederací průmyslu DI. Dále na akci participovalo místní zastoupení Evropské komise. Odborně i osobní účastí podpořili seminář též zástupci českých úřadů – Jan Hebnar z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Michal Beník z Úřadu vlády ČR.

Panelová diskuze

Po uvítání účastníků výkonným ředitelem DI Hansem Skovem Christensenem seznámil český velvyslanec Zdeněk Lyčka účastníky v zaplněném hlavním kongresovém sále konfederace DI s prioritami českého předsednictví („3E“) a s paralelou tohoto semináře na hlavní motto CZ PRES, tj. „Evropa bez bariér“, se zaměřením na JVT – jednotný vnitřní trh a čtyři základní unijní svobody – volný pohyb zboží, kapitálu, pracovních sil a služeb. Mj. upozornil na vysoký potenciál ekonomiky EU, který právě v důsledku bariér na vnitřním trhu nemůže být realizován. Ve studii a prezentaci DI je tento objem odhadován ve výši 200 až 300 mld EUR.

Posluchači ze státního i soukromého sektoru

Poté následovala další vystoupení (mj. ředitelky pro evropské záležitosti DI Henriette Søltoft/ové, ředitele sekce z DG Market Henrika Mørcha, ředitele Dánského centra vnitřního trhu Národní agentury pro podnikání a stavebnictví Stiga Uffe Pederesena) včetně českých představitelů z MPO a ÚV.  Při vystoupeních i navazující panelové diskuzi bylo blíže jednáno především o přínosu pro EU z rozšíření před 5 lety a o dalších možnostech expanze vnitřního trhu EU (Pozn.: Připravována je Studie o pozitivním vlivu rozšiření Unie na vnitřní trh EU). Zhodnocena byla i pozice JVT v rámci globální světové ekonomiky a odpovídající pozornost, která by měla být tomuto trhu věnována. V dalším se jednání zaměřilo na  perspektivy, které plynou pro jednotný vnitřní trh z plné implementace Směrnice EU o službách (Pozn. V únoru 2009 se koná v Praze celoevropská Konference o budoucnosti služeb na vnitřním trhu EU). Významná je bezesporu rovněž nutnost plné harmonizace ochrany práv spotřebitele či širší využívání systému SOLVIT. Značné rezervy jsou též v úsporách při dořešení administrativních překážek (odhad dle zástupce EK na 24 mld EUR).

Hans Skov Christensen, výkonný ředitel DI, Jan Høst Schmidt, vedoucí zastoupení Evropské komise v Kodani, Zdeněk Lyčka, velvyslanec ČR v Kodani, Bent Claudi Lassen, člen Evropského parlamentu

V tomto ohledu byla bezesporu přínosná i účast a vystoupení představitele velmi významné dánské firmy – DANFOSS A/S, která je největší průmyslovou společností DK a velmi významnou nadnárodní konglomerací. Firma Danfoss je světovou jedničkou  v oborech chladicí a klimatizační techniky a v oblasti topných a vodovodních zařízení. V rámci vystoupení i následné diskuze mj. právě představitel této firmy konstatoval praktickou zkušenost z hlediska bariér na vnitřním trhu, která dokládá, že ani podniková sféra nemusí mít zájem na plném odstranění bariér. Takto by měla být vnímaná realita i evropskými úředníky, neboť bariéry mnohdy znamenají, že „somebody is IN and somebody OUT“. To samozřejmě z hlediska konkurence může být pro některé firmy pozitivní. Jedná se tedy o paradox, který především v krizových ekonomických situacích může znamenat, že firmy chtějí určitý stupeň ochrany… Za žádoucí proto tato dánská firma považuje, aby EK stanovila závazné standardy.

Posluchači ze státního i soukromého sektoru

Diskuze při ekonomickém semináři se nevyhnula ani současným problémům spojeným s finanční krizí. V tomto směru byla například připomenuta nutnost zohlednit nové podmínky v rámci JVT, důraz na uplatňování Paktu stability, nezbytnost dalších strukturálních reforem atd. Dále byl například zástupcem EK vysloven názor, že státní vlastnictví v bankovním sektoru nemusí být problémem, ale je nezbytné zamezit, aby docházelo u jednotlivých místních bank a finančních institucí k „ochranářství“ či dokonce ke zvýhodňování na národní úrovni.

Akce Velvyslanectví ČR v Kodani, která se setkala se zcela mimořádným zájmem účastníků ze státního i soukromého sektoru DK, byla velmi kladně hodnocena i ze strany představitelů diplomatického sboru.