Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

5. výroční zasedání Dánsko-českého podnikatelského fóra (DTEF)

Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 se uskutečnilo 5. výroční zasedání Dánsko-českého podnikatelského fóra (DTEF).

Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 se uskutečnilo 5. výroční zasedání Dánsko-českého podnikatelského fóra (DTEF). Na základě návrhu představenstva DTEF se letošní zasedání konalo nikoliv jako dosud vždy v Kodani, ale v Aarhusu, který je druhým největším dánským městem a zároveň nejvýznamnějším průmyslovým a obchodním centrem Jutského poloostrova.

DTU 5. ZASEDANI

Zasedání DTEF bylo především věnováno vyhodnocení přínosu, který plyne pro dánské firmy a podnikatele ze členství v této unikátní proobchodní organizaci. Období pěti let od založení v roce 2003 bylo bezesporu vyplněno celou řadou velmi úspěšných aktivit a akcí, zároveň je ale zřejmé, že DTEF stále ještě hledá optimální charakter své existence. Za jednu z nových myšlenek lze označit návrh na možnost členství subjektům (firmám, osobám) v České republice. Posouzena ale musí být ještě dostatečně přidaná hodnota pro fórum i pro české subjekty a hlavně, zda bude zájem o členství. V tomto ohledu budou osloveny vytipované subjekty prostřednictvím agentury CzechTrade, event. Hospodářské komory či Svazu průmyslu. Další návrhy byly zvažovány i z hlediska spolupráce se Severskou komorou v Praze (Nordic Chamber of Commerce).

Většina členů zdůrazňuje, že DTEF slouží především jako platforma pro výměnu zkušeností při obchodování s českými partnery či při podnikání, event. investování v České republice. V tomto směru je skutečně dosavadní role DTEF velmi signifikantní a existuje mnoho případů, kdy dánská společnost využila "know-how", resp. zkušeností jiných dánských firem právě prostřednictvím této platformy (např. letošní investice firmy Faerch Plast A/S v ČR je téměř "opsaná" od významné investice firmy Bang & Olufsen A/S).

Velvyslanectví ČR v Kodani výrazně participuje na aktivitách DTEF, mj. společnou organizací některých velmi úspěšných akcí - investiční a proexportní seminář v Koldingu, slavnostní ocenění TOP Danish Importer from the Czech Republic, seminář o realitním trhu ČR v Kodani, akce TOP Danish Investor in the Czech Republic, příprava obchodní mise do ČR apod. Zároveň především pro potřeby členů fóra zpracovává OEÚ týdenní informace o ekonomických a obchodních událostech v České republice (distribuce emailem a též zveřejněno na webových stránkách velvyslanectví), které jsou z hlediska kvality a přínosu pro členy DTEF vysoce ceněny.

Výroční zasedání, ke kterému poskytla konferenční prostory a nezbytné technické zázemí dánská firma Systematic Software Engineering A/S (aktivní v ČR v oblasti softwaru pro zdravotnická zařízení), proběhlo ve dvou fázích. Kromě oficiální části výročního zasedání, v rámci které byla projednána zpráva o činnosti, personální změny v představenstvu, účetní audit, plán další činnosti apod., se uskutečnila rovněž neformální komoditní prezentace produktů ČR - tentokrát věnovaná vínům z Čech a Moravy (" Vinlandet Tjekkiet"). S odbornou přednáškou vystoupil Zdeněk Lyčka, velvyslanec, který s využitím powerpointu účastníky seznámil se specifikou a charakteristickými rysy vinařství ČR, kategoriemi a odrůdami vín, tradicí a historií vinohradnictví, českými a moravskými vinařskými oblastmi, současnou produkcí vín, úrovní spotřeby vín v ČR v celosvětovém srovnání atd. Po skončení následovala diskuze a poté ochutnávka několika vybraných vín, které jsou již v současné době dováženy do Dánska.

Hlavním přínosem uskutečněného jednání DTEF byl networking, tzn. vzájemné setkání členů, výměna názorů, informací a zkušeností. V tomto směru má Dánsko-české podnikatelské fórum nezastupitelné místo v rámci podpory rozvoje bilaterální ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a Dánskem.