Tjekkiske Republiks Ambassade i København

česky  dansk  english 

Avanceret søgning

Det politiske system

Kort beskrivelse af det politiske system i Tjekkiet

Den Tjekkiske Republik er et parlamentarisk demokrati. Den tjekkiske præsident er det officielle statsoverhoved og øverstkomanderende for de væbnede styrker. Præsidenten vælges af det tjekkiske parlaments to kamre ved en fælles samling for en periode af 5 år ad gangen. Tjekkiets nuværende præsident er Miloš Zeman.

Tjekkiets øverste lovgivende myndighed er Parlamentet, som består af et deputeretkammer, underhuset, og senatet, parlamentets overhus. Deputeretkamret består af 200 deputerede valgt af borgerne ved parlamentsvalg med hemmelig afstemning. De deputerede vælges på baggrund af politiske partier, for en periode af 4 år. De politiske partier er i parlamentets underhus repræsenteret proportionelt med borgernes stemmeafgivning. Senatet består af 81 senatorer valgt i individuelle valgkredse for en seksårig periode. Senatorerne bliver valgt på basis af flertal i de enkelte valgkredse. For at blive valgt ind i deputeretkamret skal kandidaten være mindst 21 år gammel og for at blive valgt ind i senatet skal kandidaten være mindst 40 år gammel. Alle borgere over 18 har stemmeret.

Den udøvende magt ligger hos Den Tjekkiske Regering. Regeringen ledes af premierministeren som udpeges af præsidenten. Præsidenten udnævner også regeringens andre medlemmer - ministre og viceministre, baseret på premierministerens anbefalinger. Før regeringen kan tiltræde må den opnå et tillidsvotum fra deputeretkamret.

Den uafhængige forfatningsdomstol er den øverste juridiske myndighed i Den Tjekkiske Republik. Præsidenten udnøvner aller dommere, også forfatningsdomsstolens formand og dens dommerpanel. Den Tjekkiske Nationalbank, som har ansvaret for valutaens stabilitet, er uafhængig og selvstyrende. Præsidenten udnævner imidlertid dens direktør og guvernører.

Lokalstyret i Tjekkiet er opdelt i to niveauer: 14 regioner og 6 234 kommuner. Både regioner og kommuner er selvadministerende enheder og borgerne vælger deres repræsentanter til både regionale og kommunale råd.

De store politiske partier

De følgende partier er repræsenteret i Den Tjekkiske Republiks parlament. (Navn på dansk, på tjekkisk, forkortelse på tjekkisk)

Det Borgeligt Demokratiske Parti, Občanská demokratická strana, ODS, www.ods.cz
Det Tjekkiske Socialdemokratiske Parti, Česká strana sociálně demokratická, ČSSD, www.socdem.cz
TOP 09, www.top09.cz
Det offentlige anlligender, Věci veřejné, www.veciverejne.cz
Det Böhmiske og Mähriske Kommunistiske Parti, Komunistická strana Čech a Moravy, www.kscm.cz