Tjekkiske Republiks Ambassade i København

česky  dansk  english 

Avanceret søgning

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål

Hvilke incitamenter er til rådighed for udenlandske virksomheder, som ønsker at investere i Tjekkiet?

De tjekkiske investeringsincitamenter varierer, afhængigt af hvilken type investering, der er tale om. Der er forskellige former for støtte - fra skattelettelser og bidrag til jobskabelse til tilskud til drift af virksomheden og til træning og omskoling.

Incitamenter tildeles projekter indenfor fremstillingsindustrien og indenfor R&D og erhvervsrådgivning og tjenester. Der findes også et program som støtter mindre projekter I regioner, som er særligt ramt af arbejdsløshed.

For yderligere information på engelsk, se venligst her

Hvad er betingelserne for at opnå erhvervstilladelse?

Der er visse generelle betingelser: Man skal være mindst 18 år gammel, være juridisk habil, og have en ren straffeattest. Følgende dokumenter skal vedlægges erhvervsregistreringsskemaet:

- En attest, som dokumenterer at man ikke har nogen skattegæld (udstedes af det lokale skattekontor).

- En attest, som dokumenterer at den fysiske person, såfremt han udfører erhvervsaktiviteter i Den tjekkiske Republik, eller har gjort det, ikke har gæld til myndighederne i forbindelse modtagen bistandsydelse og arbejdsløshedsunderstøttelse (udstedes af det lokale socialkontor).

Begge dokumenter må være højst tre måneder gamle.

Erhvervsregistreringen er en betingelse for at udøve handel og i visse tilfælde kræves også dokumentation for professionel ekspertise eller erhvervserfaring.

For yderligere information på engelsk, se venligst her

På hvilke betingelser kan udenlandske virksomheder udstationere arbejdere i Den Tjekkiske Republik?

Ved udstationering af arbejdere til Tjekkiet skal det regionale tjekkiske arbejdsformidlingskontor informeres. Det usædvanlige her er at det er modtageren af arbejdsydelsen, som er forpligtet til at informere arbejdsformidlingskontoret om den udenlandske arbejders udstationering. Noget fortrykt skema findes ikke; kontoret skal have en skriftligt orientering i hænde senest den dag arbejdet påbegyndes.

For yderligere information på engelsk, se venligst her

Hvilke regler er gældende for køb af en lejlighed eller et hus i Tjekkiet?

Generelt gælder det at en lejlighed eller et hus i Tjekkiet alene kan erhverves af tjekkiske statsborgere, af udlændinge med permanent opholdstilladelse, af udlændinge som har modtaget asyl, og af selskaber, som er registreret i Tjekkiet.

For yderligere information på engelsk, se venligst her

Skal man bruge visum for at rejse ind i Tjekkiet?

Der er intet visumkrav for danske statsborgere.

Der er intet visumkrav for EU statsborgere

Tjekkiet deltager fra d. 21. december 2007 i Schengensamarbejdet.

Dette betyder, at det bliver meget lettere for ikke EU statsborgere at rejse ind i Tjekkiet uden visum, da visumpligten for ikke-danske statsborgere med opholdstilladelse bortfalder.

Det vil sige at borgere fra tredjelande med gyldig dansk opholdstilladelse eller gyldigt Schengenvisum (eller borgere fra tredjelande med opholdstilladelse i et andet EU land) frit kan rejse ind i Tjekkiet , såfremt opholdet er under tre måneders varighed.

Alle borgere fra tredjelande med opholdstilladelse eller Schengenvisum til Danmark, som planlægger at opholde sig i Tjekkiet i mere end tre 3 måneder, skal stadig søge om visum. Bemærk, at et tjekkisk langtidsvisum er et nationalt visum og ikke giver ret til ophold og rejser i andre Schengenlande.

Borgere fra tredjelande som blot har et visum, hvis gyldighed er begrænset til at gælde for Danmark, skal også stadig søge om indrejsevisum til Tjekkiet.

Kan man rejse ind i Tjekkiet med et provisorisk pas?

Ja, det muligt at rejse ind i Tjekkiet med et gyldigt provisorisk (midlertidigt) pas .

Passet skal ligne det rigtige pas og være forsynet med foto og indeholde sammae oplysninger som et almindeligt pas.

Kan børn være skrevet ind i deres forældres pas, når rejsen går til Tjekkiet?

Børn under 15 som indrejser i Tjekkiet skal enten have eget pas eller være indskrevet i forældrenes pas.

I henhold til tjekkiske regler kan børn stå indskrevet i deres forældres pas indtil de bliver 15 år, så længe de rejser sammen med forældrene, eller den forælder i hvis pas de er indskrevet.

Det er kun forældre, der kan have børn skrevet ind i deres pas. Det er derfor ikke muligt at indrejse i Tjekkiet med børnene skrevet ind i bedsteforældres, andre familiemedlemmers eller venners pas.

Ved indskrevne børn skal følgende oplysninger om barnet være angivet i forældrenes pas: Navn, køn, fødselsdato (Foto er ikke påkrævet).

Børn under 15 som rejser alene eller med voksne, som ikke er deres forældre, skal have eget selvstændigt pas (med foto).

Alle personer over 15 skal have eget pas med foto for at indrejse i Tjekkiet.

Hvor længe skal mit pas være gyldigt, når jeg skal rejse til Tjekkiet?

Danske statsborgere skal medbringe et gyldigt pas ved indrejse i Tjekkiet. Der er ikke længere noget krav om en bestemt gyldighedsperiode for danske pas.

EU-borgere har samme rettigheder som danske statsborgere, og kan rejse ind i Tjekkiet med et gyldigt pas.

Danske fremmedpas skal være gyldige i mindst tre måneder efter hjemkomsten fra Tjekkiet. Borgere med andre nationalpas skal ved indrejse til Tjekkiet medbringe et pas der gælder mindst 3 måneder efter hjemrejsen.

Kan man tage sine kæledyr med på ferie til Tjekkiet?

Pr. 1. oktober 2004 er der indført fælles rejseregler i EU for hunde, katte og fritter i form af et særligt dyrepas. Dyrene skal have et pas, hvori det dokumenteres, at dyret er vaccineret mod rabies. Dyrene skal også kunne identificeres ved chipmærke eller tatovering. Senest tre uger før afrejse skal kæledyret været vaccineret for at kunne få udstedt et pas.

Ved længerevarende ophold i Tjekkiet (over en måned) skal husdyret registreres i opholdskommunen. Yderligere information kan fås ved at rette henvendelse til State Veterinary Administration (tlf:+420 227 010 180/181).

Større hunde skal bære mundkurv i og omkring offentlige transportmidler (bus, sporvogn, metro og tog), og alle hunde skal holdes i snor.