Generální konzulát České republiky v Doněcku

budova ZU Doneck

Pravidla příjmu žadatelů o víza z konzulárního obvodu Generálního konzulátu ČR v Doněcku

Výdej dlouhodobých víz

Dočasné uzavření generálního konzulátu ČR v Doněcku

Další usnadnění udělování víz pro občany Ukrajiny

Sdělujeme, že Česká republika rozhodla s okamžitou platností o dalším ulehčení vízového režimu pro ukrajinské občany. více ►

Mise velvyslanců pro Východní partnerství na jihovýchodní Ukrajinu

jednani_s_luganskymi_podnikateli

Ve dnech 18. - 21.3.2014 vykonali velvyslanci České republiky, Francie a Litvy se zvláštním zmocněním pro otázky Východního partnerství pracovní návštěvu jihovýchodní Ukrajiny. Českou republiku reprezentoval velvyslanec Petr Mareš. Hlavním cílem… více ►

NATO - naše trvalá jistota

nato

Prohlášení ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka k 15. výročí vstupu České republiky do NATO více ►

Uctění památky vojáků 1. čs. samostaného praporu v bitvě u Sokolova

sokolovo

Dne 7.3.2014 v předvečer 71. výročí bitvy u Sokolova s účastí vojáků tehdejšího 1. čs. samostatného polního praporu, uctili pracovníci GK Doněck v čele s generálním konzulem O.Morávkem památku čs. vojáků, kteří v této bitvě padli. více ►

Informace pro občany ČR cestující na Ukrajinu

Vzhledem ke složité vnitropolitické a bezpečnostní situaci v jihovýchodních částech Ukrajiny upozorňujeme občany o možnosti kontaktování GK Doněck v případě nouze. více ►

Oznámení pro firmy podnikající na Ukrajině

Vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině byla zřízena Kontaktní linka pro české firmy podnikající na Ukrajině administrovaná agenturou CzechTrade. více ►

Letní škola slovanských studií 2014

obrazek_skola

GK Doněck informuje všechny zájemce o možnosti studia v České republice v rámci Letní školy slovanských studií 2014 více ►

Návštěva sportovního ředitele FK Viktoria Plzeň v Doněcku

kuka

Ve dnech 15.-17.1.2014 navštívil Doněck sportovní ředitel FK Viktoria Plzeň pan Pavel Kuka. Bývalý mnohonásobný reprezentant Československa a České republiky, stříbrný medailista z EURO 1996 nastoupil k 88 reprezentačním zápasům, ve kterých… více ►

Podnikatelská mise na Ukrajinu

zem11_1

Dne 22.10.2013 se v rámci podnikatelské mise na Ukrajinu uskutečnilo v doněckém hotelu Donbass Palace česko-ukrajinské ekonomické fórum. Akce byla zařazena mezi vybrané projekty ekonomické diplomacie podporované Ministerstvem zahraničních věcí… více ►

Večer české hudby v Doněcku

jko_4

Dne 1.11.2013 proběhla v sále doněcké galerie Artdonbass kulturní akce s názvem Večer české hudby v Doněcku, kterou organizoval GK ČR Doněck u příležitosti státního svátku ČR. Uvedená akce završila týden české přítomnosti v Doněcku, který byl… více ►

Návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana v Doněcku

zem10

22. října 2013 pokračovala návštěva prezidenta republiky na Ukrajině, a to v Doněcku, kde byl tradičně přivítán chlebem a solí. více ►

Oslavy 20. výročí založení krajanského spolku Vltava

Na základě pozvání Krymské kulturně-osvětové společnosti Čechů „Vltava“ navštívil konzul Petr Richter slavnostní shromáždění v Simferopolu, které tato organizace uspořádala dne 13. září 2013 u příležitosti „Dne české kultury - 20. výročí… více ►

Podnikatelská mise na jih Ukrajiny

Ve dnech 4 - 6.6. se uskutečnila podnikatelská mise na jižní Ukrajinu, realizovaná jako projekt na podporu ekonomické diplomacie. Misi vedl velvyslanec Ivan Počuch. V jejím průběhu měli představitelé 14 českých subjektů* možnost oslovit… více ►

Mise Klastru Bioplyn v Doněcku

Ve dnech 22.5. – 24.5. se v Doněcku realizoval projekt na podporu ekonomické diplomacie “Mise Klastru Bioplyn na východní Ukrajinu“. Mise se účastnili komě představitelů Klastru Bioplyn s.z.p.o. taktéž zástupci společností TTS Boilers, Agrikomp… více ►

Agroinvest fórum v Záporoží

Dne 13.3. se v Záporoží konal třetí ročník mezinárodního Agroinvest fóra 2013. Akce byla organizována Záporožskou oblastní státní administrací společně s Záporožskou obchodně-průmyslovou komorou. Vicekonzul L.Horák v rámci úvodního plenárního… více ►

Jednání představitele ČEB a.s. v Doněcku a Záporoží

Ve dnech 12.-13.2.2013 uskutečnil ředitel odboru syndikací a akvizic České exportní banky, M.Frelich v Doněcku a Záporoží jednání s cílem podpořit obchodní aktivitu ČEB a.s. a českých výrobců na Ukrajině. více ►

TV program o česko-ukrajinské spolupráci

GK Doněck v září loňského roku realizoval projekt na podporu ekonomické diplomacie “Podnikatelská mise do Dněpropetrovska a Záporoží“. V Dněpropetrovsku průběh mise snímal 34 TV kanál, který následně za organizační podpory GK natáčel v ČR… více ►

Doněcká delegace v Ostravě

Dne 31.1. se v Ostravě uskutečnilo Česko-ukrajinské ekonomické fórum. Akci organizovala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) v spolupráci s krajským úřadem MSK a Doněckou obchodně-průmyslovou komorou. Fórum se konalo v… více ►

Slavnostní předání cen účastníkům 40. ročníku mezinárodní dětské umělecké výstavy Lidice 2012

Dne 23.01.2013 uspořádal GK Doněck slavnostní předání cen účastníkům 40. mezinárodní výstavy dětských uměleckých děl "Lidice". Ceny pro vybrané účastníky z Ukrajiny v působnosti GK Doněck zaslal úřadu organizační výbor uvedené výstavy… více ►

Mladí doněčtí umělci navštívili Ostravu

Ve dnech 8.- 11.11.2012 navštívila Ostravu skupina mladých umělců z Doněcka. Akce, která byla na základě Memoranda o spolupráci mezi Ostravou a Doněckem organizována GK ČR Doněck ve spolupráci s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě,… více ►

Informace pro krajany

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy připravil kurzy výuky českého jazyka různé znalostní úrovně přístupné přes internet s asistencí tutora, který poskytuje studujícímu pomoc ve studiu, komunikuje s ním a kontroluje studentovu… více ►

Dny české kultury v Doněcku

V týdnu od 22.10.-28.10.2012 proběhly v Doněcku Dny české kultury. Generální konzulát České republiky, jako organizátor akce, rozdělil jejich průběh do dvou částí. V první části měla doněcká veřejnost možnost shlédnout v místním kulturním… více ►

Dněpropetrovská a Záporožská oblast: česká podnikatelská mise

V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie MZV uspořádal GK Doněck ve dnech 24.-26.09.2012 podnikatelskou misi představitelů českých firem a institucí do Dněpropetrovské a Záporožské oblasti. Akce se zúčastnili zástupci 18… více ►

Podnikatelská mise - Dněpropetrovsk+Záporoží

Generální konzulát ČR v Doněcku ve spolupráci s ZÚ Kyjev, s cílem podpořit české společnosti na trhu východní Ukrajiny, organizuje ve dnech 24.-27.9. 2012 podnikatelskou misi do Dněpropetrovska a Záporoží. Mise je finančně podpořena… více ►

Setkání s představiteli Chersonu a Melitopolu

Ve dnech 7.-8.6. uskutečnil gen.konzul O.Morávek a vicekonzul L.Horák pracovní cestu do Chersonu a Melitopolu. Setkali se s představiteli městských a oblastních samospráv, se zástupci krajanského spolku “Bohemia“ a navštívili specializovanou… více ►

Incomingová mise do ČR

Garantem akce, která se uskutečnila ve dnech 24.-26.4. 2012 v Ostravě, Brně a Praze jako projekt na podporu ekonomických zájmů ČR a byla finančně podpořena Ministerstvem zahraničních věcí (MZV), byl GK ČR Doněck. Pracovní program byl zakončen na… více ►

Czech Business Days

Generální konzulát České republiky v Doněcku zorganizoval ve dnech 19.-20.4. 2012 akci s názvem Czech Business Days . Této podnikatelské mise do Doněcka a Luganska - oblastních center Donbasu - se zúčastnili zástupci 21 českých subjektů. více ►