Generální konzulát České republiky v Doněcku

українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Komora SNS

Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států (Komora SNS) pomáhá českým firmám vyhledávat potenciální partnery pro spolupráci na Ukrajině a v dalších postsovětských zemích.

V rámci úzké součinnosti s centrálními a regionálními obchodně průmyslovými komorami Ruské federace, Kazachstánu, Ukrajiny, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu, Běloruska, Arménie, Moldávie, Tádžikistán a Kyrgyzstánu.

Komora SNS nabízí svým členům a partnerům:

-      informace o možnostech pro podnikání zahraničních firem v jednotlivých zemích;

-      podporu při navazování kontaktů v jednotlivých zemích a jejich regionech.

Základní formou naplňování těchto úloh je organizování akcí různého druhu jak v zahraničí, tak v ČR.  Zejména se jedná o:

-      semináře za účasti českých a zahraničních specialistů na jednotlivé oblasti, spojené s podnikatelskými aktivitami v zemích SNS (právní otázky, daňová problematika apod.);

-      konference s prezentacemi investičních možností a exportní „přitažlivosti“ jednotlivých regionů v zemích SNS;

-      kulaté stoly (dvoustranná jednání) s představiteli firem ze zemí a regionů SNS, přijíždějícími do ČR v rámci podnikatelských misí, organizovaných partnerskými obchodně průmyslovými komorami;

-      podnikatelské mise do zemí SNS a jejich regionů, spojené s vyhledáváním potenciálních partnerů pro české podnikatelské subjekty prostřednictvím místních obchodně průmyslových komor;

-      vízová podpora při služebních cestách pracovníků firem do Ruské federace, Běloruska, Kazachstánu a Ázerbájdžánu.

Adresa:
Komora SNS
Freyova 27
190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel.: +420 266 721 811

www.komorasns.cz; trushko@komora.cz