Generální konzulát České republiky v Doněcku

українською  česky 

rozšířené vyhledávání

Oficiální účast České republiky na veletrhu důlní techniky “UGOL & MINING 2014“ v Doněcku

Podpora účasti českých podnikatelských subjektů na mezinárodních veletrzích a výstavách představuje důležitou součást proexportních opatření, prostřednictvím kterých jsou naplňovány priority a cíle Exportní strategie ČR pro období 2012 - 2020. Cílem je pomoci českým firmám při pronikání na zahraniční trhy a všeobecná propagace České republiky ve světě.

Hlavními kritérii pro výběr českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích jsou teritoriální priority stanovené Exportní strategií ČR pro období 2012 – 2020. Důraz je kladen na oborové priority a exportní potenciál jednotlivých odvětví českého průmyslu.

V letošním roce je na plánu oficiálních účastí České republiky v zahraničí Mezinárodní veletrh důlní techniky  UGOL & MINING 2014, který se bude konat na Ukrajině v Doněcku ve dnech 2.9.-5.9.2014. Doporučujeme zájemcům o informace ohledně oficiální účasti České republiky v Doněcku, aby se obrátili na následující adresu:

MPO ČR
Ing. Vladimír Bomberovič
E-mail: bomberovic@mpo.cz
Tel. 2 2485 1111

Seznam akcí, na nichž MPO zajistí tyto tzv. české oficiální účasti, včetně podmínek účasti a přihlášky je k dispozici na: http://www.mpo.cz/dokument142766.html.

Pozn.: GK Doněck nenese odpovědnost za případné změny termínů konání akcí.