Generální konzulát České republiky v Doněcku

Portál Businessinfo.cz


BusinessInfo.cz je oficiální portál pro podnikání a export, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem tohoto portálu, který je provozován vládní agenturou CzechTrade, je zjednodušit zejména malým a středním podnikatelům orientaci v informacích a službách poskytovaných státní správou.

Portál BusinessInfo.cz nabízí komplexní informace pro podnikatele na jednom místě a usnadňuje tak orientaci v podnikatelském prostředí. Zvláštní důraz je kladen na oblast podpory exportu a zahraničního obchodu.

Hlavní oblasti informací

www.businessinfo.cz