Generální konzulát České republiky v Doněcku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Další usnadnění udělování víz pro občany Ukrajiny

Sdělujeme, že Česká republika rozhodla s okamžitou platností o dalším ulehčení vízového režimu pro ukrajinské občany.

 

Všechny zastupitelské úřady ČR na Ukrajině budou poskytovat facilitaci v oblasti udělování schengenských víz v co nejširším smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 (vízového kodexu) a Dohody mezi Evropskou Unií a Ukrajinou o usnadnění vydávání víz, což se v praxi promítlo do přijetí následujících opatření:

1. Osvobození od poplatků:

Nad rámec skupin osob osvobozených od poplatků dle stávajících právních norem EU jsou od poplatků rovněž osvobozeni všichni žadatelé do 26 let, včetně žadatelů podávajících žádost za účelem turistiky. Osvobozeni jsou také všichni žadatelé, kteří prokáží český původ.

2. Udělování krátkodobých víz s delší platností a opakovanými vstupy:

Nad rámec ustanovení právně závazných norem EU mohou ukrajinští státní příslušníci, kteří řádně využili jednovstupní schengenské vízum (a to včetně turistů, kteří podávají žádost osobně), požádat o vízum pro více vstupů s platností jeden rok. V případě řádného využití tohoto víza lze následně požádat o vízum s platností až na pět let.

3. Další opatření pro žadatele s českým původem/krajany:

Pokud žadatel předloží Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě vydané Ministerstvem zahraničních věcí ČR nebo doklady, které jsou k vydání tohoto potvrzení potřeba, může požádat o vízum pro více vstupů s platností až na jeden rok; při řádném využití tohoto víza lze další vízum vydat na dva roky, poté s platností na pět let. Podmínkou je řádné prověření předložených dokladů ze strany zastupitelských úřadů.