Generální konzulát České republiky Drážďany

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

budova ZU Drazdany

Vynikající spolupráce Brna a Lipska na poli kultury - koncert varhaníka Petra Kolaře v kostele svatého Mikuláše v Lipsku

Dne 13. 9. proběhl v Lipsku, jež je již více jak 40 let partnerským městem Brna, recitál Petra Kolaře, hlavního organisty a ředitele kůru brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Moravský umělec rozezněl nádherný nástroj, který v r. 1862 postavil… více ►

Turistické putování na podporu zápisu Česko-saského Švýcarska na seznam světového přírodního dědictví UNESCO

Již řadu let existuje snaha zapsat jedinečné saské a české labské pískovcové pohoří na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Neúnavný organizátor přeshraničních aktivit v euroregionu Elbe/Labe pan Klaus Fiedler z Pirny proto zorganizoval… více ►

Primátorka Drážďan přijala generálního konzula České republiky v Drážďanech

Primátorka města Drážďany, paní Helma Orosz, se 12. 9. 2014 setkala s panem Jiřím Kudělou, generálním konzulem v Drážďanech. Mluvili o spolupráci saského hlavního města a Prahy, vynikajících vztazích mezi Svobodným státem Sasko a Českou… více ►

22. zasedání Česko-saské mezivládní pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Ve dnech 11. až 12. září 2014 zasedala v Ústí nad Labem Česko-saská mezivládní pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci. O konkrétních tématech a probíhajících či budoucích projektech v nejrůznějších oblastech jednali účastníci v pracovních… více ►

Generální konzul ČR se setkal s primátorem Lipska panem Jungem

GK JK se 10. září 2014 setkal s OB panem Jungem a dalšími představiteli vedení města. Jednali spolu o budoucnosti hlubší hospodářské spolupráce českých podnikatelských subjektů s Lipskými veletrhy a perspektivě některých společných kulturních… více ►

Dny česko-německého setkávání 31. 8.2014

V prostorách Nadace Brücke/Most bylo zorganizováno přivítání nových studentek a studentů nového bilinguálního a binacionálního ročníku Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně. Vedle řady hostů ze saského a českého ministerstva školství,… více ►

Forum Frauenkirche (3. 9.2014)

Pan Tomáš Kafka, ředitel odboru střední Evropy MZV ČR, se dne 3. 9. 2014 zúčastnil pódiové diskuse organizované Nadací Frauenkirche v Drážďanech a kulturní redakcí Deutschlandradio. Spolu s politologem Herfriedem Münklerem, poslankyní… více ►

Premiér Bohuslav Sobotka na drážďanské konferenci k východnímu rozšíření EU

V pátek 29. srpna 2014 pronesl předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka v drážďanském kostele Tří králů slavnostní projev, ve kterém zhodnotil význam vstupu do Evropské unie pro Českou republiku. Konference pod názvem „Deset let východního rozšíření… více ►

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR - obvod č. 22 v Praze 10

Prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 125/2014 Sb., vyhlásil v souvislosti se zánikem mandátu senátora Jaromíra Štětiny doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se… více ►

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR

Prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., vyhlásil volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48… více ►

Životopis generálního konzula

1. května 2014 si Česká republika připomene 10 let od vstupu do Evropské unie

Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti krajanským spolkům více ►

Nestaňte se obětí obchodování s lidmi

Agenda víz a pobytů se na GK Drážďany nezpracovává. Víza je možno obstarat v SRN pouze na Velvyslanectví ČR v Berlíně.

Víza se na GK Drážďany nevystavují, v SRN je možno je obstarat pouze na Velvyslanectví ČR v Berlíně. Vízové informace najdete na webových stránkách ZÚ Berlín. www.mzv.cz/berlin více ►

Zákaz dovozu zbraní do SRN

Zde naleznete informace týkající se zákazu dovozu zbraní do SRN. více ►

Termín pro podání žádosti