Generální konzulát České republiky Drážďany

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Přijetí generálního konzula u ministerského předsedy Saska-Anhaltska

Dne 22.10.2014 přijal pan Reiner Haseloff, ministerský předseda Saska-Anhaltska, ve svém úřadě generálního konzula České republiky pana Jiřího Kudělu. Jejich rozhovor se týkal především možností dalšího rozvoje ekonomické spolupráce mezi Českou… více ►

Zahájení 16. Česko-německých dnů kultury v Drážďanech

16. Česko-německé dny kultury 2014 byly v Drážďanech slavnostně zahájeny dne 23.10.2014 v 18.00 hod. koncertem českého Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ v kostele Tří králů (die Dreikönigskirche). Akce, pořádaná Generálním konzulátem ČR v… více ►

Slavnost světla Lipsko 2014

Při příležitosti 25. výročí mírové revoluce se dne 9.10.2014 na Augustově náměstí v Lipsku a na vnitřním městském okruhu shromáždilo na 200.000 občanů Lipska, hostů a vysokých politických představitelů z celého světa. V rámci Slavnosti světla si… více ►

Prezident České republiky navštívil Spolkovou republiku Německo

Prezident republiky Miloš Zeman uskutečnil ve čtvrtek 9.10.2014 pracovní návštěvu Spolkové republiky Německo a v Lipsku se zúčastnil oslav 25. výročí mírové revoluce. více ►

Premiér Sobotka se setkal s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Tillichem

Premiér Bohuslav Sobotka se ve středu 1. října 2014 setkal v Praze s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Stanislavem Tillichem. http://www.vlada… více ►

Vynikající spolupráce Brna a Lipska na poli kultury - koncert varhaníka Petra Kolaře v kostele svatého Mikuláše v Lipsku

Dne 13. 9. proběhl v Lipsku, jež je již více jak 40 let partnerským městem Brna, recitál Petra Kolaře, hlavního organisty a ředitele kůru brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Moravský umělec rozezněl nádherný nástroj, který v r. 1862 postavil… více ►

Turistické putování na podporu zápisu Česko-saského Švýcarska na seznam světového přírodního dědictví UNESCO

Již řadu let existuje snaha zapsat jedinečné saské a české labské pískovcové pohoří na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Neúnavný organizátor přeshraničních aktivit v euroregionu Elbe/Labe pan Klaus Fiedler z Pirny proto zorganizoval… více ►

Primátorka Drážďan přijala generálního konzula České republiky v Drážďanech

Primátorka města Drážďany, paní Helma Orosz, se 12. 9. 2014 setkala s panem Jiřím Kudělou, generálním konzulem v Drážďanech. Mluvili o spolupráci saského hlavního města a Prahy, vynikajících vztazích mezi Svobodným státem Sasko a Českou… více ►

22. zasedání Česko-saské mezivládní pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Ve dnech 11. až 12. září 2014 zasedala v Ústí nad Labem Česko-saská mezivládní pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci. O konkrétních tématech a probíhajících či budoucích projektech v nejrůznějších oblastech jednali účastníci v pracovních… více ►

Generální konzul ČR se setkal s primátorem Lipska panem Jungem

GK JK se 10. září 2014 setkal s OB panem Jungem a dalšími představiteli vedení města. Jednali spolu o budoucnosti hlubší hospodářské spolupráce českých podnikatelských subjektů s Lipskými veletrhy a perspektivě některých společných kulturních… více ►

Dny česko-německého setkávání 31. 8.2014

V prostorách Nadace Brücke/Most bylo zorganizováno přivítání nových studentek a studentů nového bilinguálního a binacionálního ročníku Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně. Vedle řady hostů ze saského a českého ministerstva školství,… více ►

Forum Frauenkirche (3. 9.2014)

Pan Tomáš Kafka, ředitel odboru střední Evropy MZV ČR, se dne 3. 9. 2014 zúčastnil pódiové diskuse organizované Nadací Frauenkirche v Drážďanech a kulturní redakcí Deutschlandradio. Spolu s politologem Herfriedem Münklerem, poslankyní… více ►

Premiér Bohuslav Sobotka na drážďanské konferenci k východnímu rozšíření EU

V pátek 29. srpna 2014 pronesl předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka v drážďanském kostele Tří králů slavnostní projev, ve kterém zhodnotil význam vstupu do Evropské unie pro Českou republiku. Konference pod názvem „Deset let východního rozšíření… více ►

1. května 2014 si Česká republika připomene 10 let od vstupu do Evropské unie

Nepřehlédněte!

Vláda České republiky vyjádřila ve svém prohlášení z 24. srpna 2005 své hluboké uznání všem osobám z řad někdejších československých občanů, zejména německé národnosti, žijícím před druhou světovou válkou na území dnešní České republiky, které… více ►