Velvyslanectví České republiky v Dublinu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální smlouvy

Seznam platných bilaterálních smluv mezi Českou republikou a Irskem

  1. Dohoda mezi Československem a Irskem o leteckých službách mezi jejich územími (29.1.1947, pro ČR platná od 1.1.1993)

  2. Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Irska o zrušení víz sjednané výměnou osobních nót (12.4.1991, pro ČR platné od 1.1.1993)

  3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě (13.4.1996)

  4. Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (21.4.1996)