Velvyslanectví České republiky v Dublinu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní průkaz

Náhradní cestovní doklad (NCD)

Velvyslanectví České republiky v Dublinu může vydat cestovní průkaz českému občanovi, který nemá jiný cestovní doklad. Cestovní průkaz se vydává v odůvodněných případech (např. při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí), zvláště k jednotlivé cestě do České republiky.

Náležitosti k žádosti o vydání:

- doklad totožnosti, a není-li z něj zřejmé státní občanství České republiky, pak i doklad o státním občanství České republiky, nebo podklady potvrzující údaje o totožnosti, například fotokopie dokladů totožnosti, řidičský průkaz či jiný úřední průkaz. Totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky. Státní občanství lze doložit pouze platným občanským průkazem České republiky, platným cestovním dokladem České republiky, aktuálním osvědčením o státním občanství České republiky nebo vysvědčením o právní způsobilosti k manželství, je-li v něm údaj o státním občanství uveden.

- 2x identická fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35 x 45 mm

- zaplacení poplatku ve výši dle položky č. 157b Sazebníku poplatků formou platby v hotovosti.