Velvyslanectví České republiky v Dublinu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace

Občané ČR jsou povinni učinit zápis o narození, uzavření manželství či registrovaného partnerství, a úmrtí, ke kterým došlo mimo území České republiky, do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno-střed.

Občané ČR jsou povinni učinit zápis o narození, uzavření manželství či registrovaného partnerství, a úmrtí, ke kterým došlo mimo území České republiky, do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno-střed. Na základě těchto zápisů jsou vystavovány české matriční doklady, které jsou mj. podkladem pro vydání cestovních pasů.

Žádosti o zápis o narození, úmrtí či uzavření manželství v Irsku je možno podat osobně v úředních hodinách na konzulárním úseku Velvyslanectví České republiky v Dublinu.

Doklady vydané irskými orgány je nutno opatřit vyšším ověření, tzv. apostilou. Následně je nutné pořídit úřední překlad do českého jazyka (včetně textu apostily).

Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku. Poplatky jsou však vybírány za podání žádosti (vyjma žádosti o vystavení českého úmrtního listu) a ověření všech dokladů potřebných k zápisům do zvláštní matriky v Brně, a to podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích v platném znění a jsou vybírány při podání žádosti v přepočtu na EUR dle aktuálního kurzu, stanoveného MZV ČR.

Po vyplnění potřebných žádostí a zaplacení správních poplatků dle Sazebníku poplatků jsou zasílány originály irských nebo jiných cizozemských matričních dokladů na zvláštní matriku v Brně. V případě, že si chcete irské originály ponechat, dodejte ověřené kopie vyžadovaných dokladů.

Vyřízení českých matričních dokladů trvá několik měsíců. K osobnímu vyzvednutí matričních dokladů na Velvyslanectví ČR v Dublinu Vás vyzveme. Z tohoto důvodu Vás žádáme o sdělení kontaktních údajů (nejlépe e-mail, telefon), prostřednictvím kterých Vás budeme o dodání vyžádaných matričních dokladů informovat.