Velvyslanectví České republiky v Dublinu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření manželství v Irsku

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Bude-li uzavíráno manželství v Irsku, je třeba si předem na příslušném irském matričním či farním úřadě zjistit, které doklady je nutné k uzavření manželství předložit a jak je nutné je ověřit a přeložit. Irské orgány zpravidla požadují k uzavření manželství na snoubencích - cizincích matriční doklady a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Upozorňujeme, že irské orgány dle zákona o civilních sňatcích (Civil Registration Act 2004) neuznávají platnost manželství, která byla uzavřena na zastupitelských úřadech cizích států v Irsku. Takový sňatek by proto nemohl být uznán ani v České republice. Z tohoto důvodu se svatební obřady na Velvyslanectví ČR v Dublinu nekonají.

Žádost o vydání dokladu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se podává na úřadě podle posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. Pokud žadatel trvalý pobyt v České republice nikdy neměl, obrátí se na Úřad městské části Praha 1. Žádost je možné podat též prostřednictvím konzulárního úseku Velvyslanectví ČR v Dublinu.

Na příslušném úřadě je nutné předložit písemnou žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a tyto doklady:

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad ČR
  • výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místu trvalého pobytu, nepředkládá-li žadatel občanský průkaz, nebo úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se trvale v cizině
  • rodný list ověřený apostilou
  • v případě rozvedených pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
  • v případě ovdovělých úmrtní list zemřelého manžela

Na vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatele se uvádějí i údaje muže či ženy, se kterým má být manželství uzavřeno. Proto je třeba sdělit též jeho jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. Doba vyřízení tohoto dokladu činí u Velvyslanectví ČR v Dublinu cca 3 měsíce.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na vícejazyčném tiskopisu (čeština, angličtina, němčina, ruština).