Velvyslanectví České republiky v Dublinu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření manželství v České republice

Informace k uzavření sňatku v ČR

Informace k uzavření sňatku v ČR

Termín svatebního obřadu musí být předem dohodnut s konkrétním matričním či farním úřadem, kde je vhodné se dopředu informovat o všech požadovaných náležitostech k právoplatnému uzavření sňatku.

Pokud některý ze snoubenců nemluví česky, při svatebním obřadu je vyžadována přítomnost soudního tlumočníka.

České úřady zpravidla vyžadují předložení následujících dokumentů od obou snoubenců:

  • rodný list
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, o jehož vystavení lze požádat na Velvyslanectví České republiky v Dublinu nebo na příslušném matričním úřadě v místě trvalého či posledního trvalého bydliště v ČR. Tento doklad musí obsahovat údaje o Vašem rodinném stavu, státním občanství, datu a místu narození a místě bydliště. Doklad  platí 6 měsíců od data vystavení, pokud není uvedeno jinak. Cizinec předloží povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství v České republice. Pokud domovský stát takový doklad nevydává, předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti.
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství v případě osob rozvedených či osob, u nichž bylo manželství zrušeno
  • úmrtní list manžela/manželky v případě osob ovdovělých
  • potvrzení české cizinecké policie o legálnosti pobytu cizince v ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území České republiky povolen pobyt či nikoliv. Je-li snoubenec, který je cizincem, státním občanem Evropské unie, občanem jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinným příslušníkem, upouští se od požadavku předložení potvrzení o oprávněnosti pobytu.

Dokumenty, vydané cizozemskými úřady, musí být ověřeny tzv. apostilou a následně úředně přeloženy do českého jazyka.