Velvyslanectví České republiky v Dublinu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rodný list

Informace o zápisu narození občanů ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně a vystavení českého rodného listu

Informace o zápisu narození občanů ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně a vystavení českého rodného listu

Dítě, které se narodí mimo území ČR, nabývá narozením podle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, státní občanství ČR, je-li, nebo v době narození byl, alespoň jeden rodič státním občanem České republiky. Na tomto stavu nic nemění okolnost, že dítě mohlo nabýt po svém druhém rodiči i jinou státní příslušnost.

K žádosti o vystavení českého rodného listu je třeba dodat:

 • vyplněný formulář Zápis o narození
 • platný občanský průkaz či cestovní pas České republiky
 • originál či ověřenou kopii irského rodného listu, opatřený apostilou a jeho úřední překlad do českého jazyka
 • doklad o státním občanství České republiky dítěte, popř. vyplněný formulář ke zjištění státního občanství České republiky – Osvědčení o státním občanství (pro osoby mladší 15 let a pro osoby starší 15 let)
 • čestné prohlášení rodiče/ů o nepozbytí státního občanství ČR – Prohlášení o nepozbytí st. občanství ČR
 • rodné listy rodičů
 • originál českého oddacího listu.  V případě, že sňatek nebyl uzavřen v ČR a manželství uzavřené v cizině český občan nenechal zapsat u zvláštní matriky v Brně, je nutné provést u zastupitelského úřadu i Zápis sňatku do české matriky, na jehož základě obdrží český oddací list
 • nejsou-li rodiče dítěte manželé, vyplněný Zápis o určení otcovství prohlášením (osobní přítomnost obou rodičů je podmínkou podání žádosti)
 • je-li matka rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci nebo rozvodový rozsudek cizozemského soudu
 • je-li rodič dítěte ovdovělý, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci
 • u dětí osvojených právoplatný rozsudek soudu o osvojení, oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, příp. sdělit údaje o nich formou dalšího zápisu o narození
 • pokud je dítě ženského pohlaví, je možné zapsat jeho příjmení v rozporu s pravidly české mluvnice (tj. bez koncovky -ová). V takovém případě je třeba vyplnit příslušný formulář, který získáte na velvyslanectví.

První rodný list včetně osvědčení o státním občanství České republiky pro dítě bývá doručen na Velvyslanectví České republiky v Dublinu zpravidla do 2 - 4 měsíců. Předložení těchto dokladů je podmínkou pro podání žádosti o vydání nového cestovního pasu pro dítě.

přílohy

Zapis_o_narozeni.pdf 61 KB PDF (Acrobat dokument) 7.1.2014

Dotazník ke zjištění st. občanství ČR (do 15 let) 157 KB PDF (Acrobat dokument) 2.1.2014

Dotazník ke zjištění st. občanství ČR (nad 15 let) 155 KB PDF (Acrobat dokument) 2.1.2014