Velvyslanectví České republiky v Dublinu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rodný list

Informace o zápisu narození občanů ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně a vystavení českého rodného listu

Informace o zápisu narození občanů ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně a vystavení českého rodného listu

Dítě, které se narodí mimo území ČR, nabývá narozením podle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, státní občanství ČR, je-li, nebo v době narození byl, alespoň jeden rodič státním občanem České republiky. Na tomto stavu nic nemění okolnost, že dítě mohlo nabýt po svém druhém rodiči i jinou státní příslušnost.

K žádosti o vystavení českého rodného listu je třeba dodat:

 • vyplněný formulář Zápis narození
 • platný občanský průkaz či cestovní pas České republiky
 • originál či ověřenou kopii irského rodného listu, opatřený apostilou a jeho úřední překlad do českého jazyka
 • doklad o státním občanství České republiky dítěte, popř. vyplněný formulář ke zjištění státního občanství České republiky – Osvědčení o státním občanství (pro osoby mladší 15 let a pro osoby starší 15 let)
 • čestné prohlášení rodiče/ů o nepozbytí státního občanství ČR – Prohlášení o nepozbytí st. občanství ČR
 • rodné listy rodičů
 • originál českého oddacího listu.  V případě, že sňatek nebyl uzavřen v ČR a manželství uzavřené v cizině český občan nenechal zapsat u zvláštní matriky v Brně, je nutné provést u zastupitelského úřadu i Zápis sňatku do české matriky, na jehož základě obdrží český oddací list
 • nejsou-li rodiče dítěte manželé, vyplněný Zápis o určení otcovství prohlášením (osobní přítomnost obou rodičů je podmínkou podání žádosti)
 • je-li matka rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci nebo rozvodový rozsudek cizozemského soudu
 • je-li rodič dítěte ovdovělý, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci
 • u dětí osvojených právoplatný rozsudek soudu o osvojení, oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, příp. sdělit údaje o nich formou dalšího zápisu o narození
 • pokud je dítě ženského pohlaví, je možné zapsat jeho příjmení v rozporu s pravidly české mluvnice (tj. bez koncovky -ová). V takovém případě je třeba vyplnit příslušný formulář, který získáte na velvyslanectví.

První rodný list včetně osvědčení o státním občanství České republiky pro dítě bývá doručen na Velvyslanectví České republiky v Dublinu zpravidla do 2 - 4 měsíců. Předložení těchto dokladů je podmínkou pro podání žádosti o vydání nového cestovního pasu pro dítě.

přílohy

Zápis narození 141 KB PDF (Acrobat dokument) 10.7.2014

Žádost a dotazník ke zjištění st. občan. ČR (do 15 let) 228 KB PDF (Acrobat dokument) 31.7.2014

Žádost a dotazník ke zjištění st. občan. ČR (nad 15 let) 228 KB PDF (Acrobat dokument) 31.7.2014