Velvyslanectví České republiky v Dublinu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předčasné parlamentní volby - informace o hlasování na velvyslanectví v Dublinu

(Archivní článek, platnost skončena 28.10.2013.)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 25.-26. 10. 2013. Volební místnost se bude nacházet na Velvyslanectví ČR v Dublinu. POZOR! - registrace ve zvláštním seznamu voličů je možná pouze do 15. září 2013 do 16:00 hod!

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v Irsku uskuteční v těchto termínech:

  • v pátek 25. října od 12:00 do 22:00 hod.
  • v sobotu 26. října od 8:00 do 12 hod.

Volební místnost se bude nacházet tradičně v budově Velvyslanectví ČR na adrese

  • 57 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4.

Voliči v zahraničí volí kandidáty ze Středočeského kraje, který byl 30. srpna 2013 určen losem Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky. V přílohách naleznete seznam zaregistrovaných kandidátních listin politických stran a politických hnutí s čísly vylosovanými Státní volební komisí a zároveň jmenný seznam všech kandidátů.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území ČR, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. do 15. září 2013.

Hlasování bude dále umožněno i voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství ČR.
Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Další podrobnosti ke zvláštnímu seznamu voličů naleznete zde. Detaily možností volby v zahraničí naleznete rovněž na zvláštní stránce Ministerstva vnitra ČR. V případě jiných dotazů se prosím obracejte na konzulární oddělení velvyslanectví.

přílohy

Seznam kandidátních listin 39 KB DOC (Word dokument) 2.10.2013

Seznam kandidátů 166 KB XLS (Excel tabulka) 22.10.2013